Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nytt avgiftssystem för livsmedelskontrollen

Livsmedelskontrollen i Lidingö stad byter avgiftssystem 2023. I stället för att betala en årlig avgift kommer livsmedelsföretagare att betala avgiften efter varje kontrollbesök, så kallad efterhandsdebitering.

Det har tidigare varit obligatoriskt för kommunerna att ta ut en årlig avgift av livmedelsföretagarna för livsmedelskontrollen. De årliga avgifterna skulle då betalas i förväg, och var till viss del baserade på schabloner. Ny lagstiftning gör att avgifterna i stället ska tas ut efter att kontroll har genomförts, så kallad efterhandsdebitering, och all nedlagd tid ska debiteras. Kopplingen mellan utförd inspektion och betalning ska bli tydligare. Ändringen införs 1 januari 2023.

Faktura efter varje besök

Inga fler årsfakturor kommer att skickas i början på året. I stället kommer en faktura efter varje kontrollbesök. Hur stor avgiften blir avgörs av hur lång tid varje kontroll tar, inklusive för- och efterarbete.

Samma kontrollintervall

Ändring till nytt avgiftssystem innebär inte någon ändring i hur ofta du som livsmedelsföretagare får kontroll. Alla verksamheter behåller sin riskklassning som ligger till grund för hur ofta man får kontroll, från tre gånger per år till en gång vart tredje år.

Planera för avgiften

Med tanke på budgeten kan det vara bra att planera för kommande avgift, framför allt om du inte har kontroll varje år. I stället för att betala för två timmar varje år, kommer du nu att betala för cirka fyra timmar det år kontroll utförs.

En vanlig kontroll tar sammanlagt ungefär fyra timmar. I en kontroll ingår förarbete, platsbesök, rapportskrivning och administrativ handläggning som är kopplad till kontrollen. Om avvikelser noteras och det behövs ett uppföljande besök så debiteras det som tidigare i efterhand.

Ha koll på kraven

Det nya avgiftssystemet kräver att all nedlagd tid faktureras. Det tidigare avgiftssystemet byggde delvis på schabloner. Du som har en väl fungerade verksamhet med bra rutiner och egenkontroll kan få en snabbare handläggning.

Ett tips är därför att ha koll på alla krav i lagstiftning som är relevant för din verksamhet och ha ordning på dina dokument.

Vem har bestämt detta?

Riksdagen har bestämt att kontroll av livsmedelsverksamheter ska debiteras efter kontrollbesöket och att alla kommuner ska införa detta senast 31 december 2024. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad har beslutat att införa efterhandsdebitering för livsmedel med start 2023.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på miljö-och stadsbyggnadskontoret på telefon 08- 731 30 00 eller miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Till toppen av sidan