Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

"Staden ska gå i bräschen för digital utveckling"

Lidingö stad ska gå i bräschen för den digitala utvecklingen. Vad innebär det för öns företagare? Vi har ställt tre frågor på temat till Per-Johan Gelotte, it- och digitaliseringschef.

Per-Johan Gelotte, it- och digitaliseringschef i Lidingö stad.

Digital utveckling är en stor och prioriterad fråga i staden. Chef för arbetet är Per-Johan Gelotte. Här ger han svar på tre frågor som rör digitalisering med fokus på lokalt näringsliv.

Fråga: Digitaliseringen ligger i topp 5 när Svenskt Näringsliv i sin årliga enkät till öns företagare frågar vad de anser viktigast för ett gott lokalt företagsklimat. Hur jobbar staden med den frågan?

– Vi satsar just nu mycket på e-tjänsteplattformen. Genom att ha en samlad digital väg in till staden kan vi bygga upp förtroendet för oss som en legitim källa och tjänst, samt på sikt korta ned handläggningstider. Vi har anslutit oss till verksamt.se för att företagare ska slippa lämna in uppgifter till flera instanser. I dessa tider av bedrägerier är det dessutom extra viktigt med en väg in där vi på ett varsamt sätt tar hand om företagarnas kontaktuppgifter.

– Vi vill höja den allmänna digitaliseringen och nivån på det tekniska offentliga rummet på Lidingö. Vi anammar begreppet Internet of Things, ett samlingsnamn för de tekniker som gör att vardagsföremål, fordon och byggnader, med inbyggd teknik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över nätet.

– Under 2024 planerar vi ta fram funktionen Mina sidor för företag på lidingo.se. Företag ska kunna logga in på Mina sidor och se vilka e-tjänster de kan nyttja samt vilka ärenden de har i gång med staden. En annan innovation som planeras nästa år är en digital energicoach som ska kunna ge en uppdatering om verksamheters energiförbrukning i realtid och beräkna hur mycket solenergi en byggnad kan generera.

Fråga: Det låter spännande! Ett begrepp som det pratas mycket om nu är Smart City. Hur ligger vi till där och vad innebär det för Lidingös företagare?

– Smart City handlar just om att koppla upp staden med sensorer i byggnader, på allmänna platser och i verksamheter. En uppkopplad stad underlättar för alla som verkar i den. Att staden går i bräschen innebär att vi kan gå i god för tekniken och att verksamheter kan ha erfarenhetsutbyte med oss.

– Stadens sensorer genererar öppen data som verksamheter kan ta del av. Till exempel har vi en kommunal infartsparkering som vi kontrollerar beläggningen på med hjälp av sensorer. På sikt skulle aktörer som Lidingö centrum kunna införa sensorer på sina parkeringsytor och i samarbete med staden förse centrumbesökare med information i realtid om var det finns lediga platser, på centrumparkeringen och stadshusparkeringen.

– Staden ska fungera som en grogrund för lokala idéer. Vi önskar ha en stor öppen datamängd just för att näringslivet ska kunna nyttja den. I dagsläget är har vi öppen data för badtemperaturer, kvalitetsjämförelser och reskontra med faktura in och ut, så att näringslivet kan granska oss och förstå vad de kan göra en affär av. Under parollen Rätt till insyn ger vi ut data om till exempel hur stora kostnaderna är för livsmedel inom staden.

– Näringslivet får gärna ge oss input på vilken data de vill ha. På lidingo.se/digitalisering bjuder vi in till de projekt som vi inser att vi behöver genomföra. Där kan vi ta emot näringslivets kreativitet och se vad de kan parallelldra med. Lidingö har bland annat dragit lärdom av Helsingborg som bjuder upp till dans på det de publicerar.

– Vi ska även ligga i framkant för hur vi nyttjar AI-teknik. Staden driver olika projekt som vi ser kommer underlätta för näringslivet på sikt. Exempelvis har vi i samarbete med Skellefteå, Microsoft och Atea utvecklat en digital medarbetare med chattbot för undersköterskor. Boten ersätter den information som tidigare stod i fysiska pärmar. När personalen stöter på undringar kan de ställa frågor till boten direkt i sin jobbmobil. På så vis kvalitetssäkrar vi arbetet som utförs oavsett vem som gör jobbet.

Fråga: Med så mycket öppen data, sensorer och AI-lösningar är det på sin plats att även nämna hur staden jobbar med cybersäkerheten. Vad kan du berätta om det?

– Staden ska självklart föregå med gott exempel genom att säkra information och uppgifter som vi handskas med. Vi ska samverka med övriga myndigheter och verka för god diskussion och kunskapsspridning på ämnet.

– Ju mindre företag man är, desto kämpare är det att bekämpa it-brottslighet. Lidingö stad vill gärna vara mer hjälpande än lagen kräver av oss. När vi ser något suspekt är det antagligen något som även drabbar andra. Vi tar på oss samhällsansvaret att agera.

– Analog och digital brottslighet är dessutom sammanlänkade kretslopp som finansierar varandra. Genom initiativ som Beredskapsveckan och Digitaliseringsveckan verkar vi för att sprida kunskap. Men i mångt och mycket jobbar vi i tysthet på området då det är bästa sättet att motverka it-säkerhetskriminalitet.

Till toppen av sidan