Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till förvaltningschef Isabella Andersson

I början på året fick Lidingö stad två nya förvaltningar, tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen. Den senare är Isabella Andersson chef för. Vi har ställt tre frågor till henne kring hur hon ser på kontakten med öns näringsliv.

Isabella Andersson, förvaltningschef på fastighetsförvaltningen.

Fråga: Hej Isabella! Du är ny förvaltningschef i Lidingö stads fastighetsförvaltning. Berätta, varför har en ny förvaltning inrättats och på vilket vis gynnas det lokala näringslivet?

- Det är ett politiskt beslut som ligger till grund för att det som tidigare hette teknik- och fastighetsförvaltningen nu har delats upp i två förvaltningar med respektive nämnd, tekniska förvaltningen med tekniska nämnden och fastighetsförvaltningen med fastighetsnämnden.

- Fastighetsförvaltningen har i uppdrag att försörja stadens egna verksamheter med lokaler och bostäder. Förvaltningen av våra fastigheter och arrenden blir nu effektivare när vi samlas under ett tak med ett gemensamt fokus, något som gynnar så väl medborgare som företagare.

Fråga: Efterfrågan på byggbar mark för bostäder, handel, kontor och industri på Lidingö är stor, men tillgången är starkt begränsad. Hur ser Lidingö stads tomt- och fastighetsbestånd ut?

- Fastighets- och tomtbeståndet består av stadens egna fastigheter, fastigheter som ägs av Lidingö stads fastighets AB och Lidingö stads tomtaktiebolags bebyggda och obebyggda fastigheter.

- Vi har få kommersiella lokaler i vårt bestånd i Lidingö stad och om vi får mark som blir aktuell för exploatering läggs det övervägande ut på öppna marknaden för anbud. Privata hyresvärdar och fastighetsägare har mer att erbjuda gällande uthyrning av lokaler för kommersiell verksamhet än vad vi kan hjälpa till med.

Fråga: Trots att Lidingö stad har få kommersiella lokaler händer det ibland att vi hyr ut till näringslivet. Hur ska lokala företagare som vill hyra av staden gå till väga?

- Det stämmer, när vi får lokaler över som inte stadens egna verksamheter har behov av så erbjuder vi dem till marknaden.

- Vi önskar självklart att lokala näringsidkare får möjligheter att växa på Lidingö men vi måste även förhålla oss till vår roll som myndighet där vi styrs av kommunallagen och hur den påverkar oss i vårt arbetar med lokaluthyrning jämfört med privata fastighetsägare.

- Företagare som vill diskutera lokalfrågor är välkomna att vända sig till fastighetsförvaltningens strateg, Jennie Zegler. Hon arbetar med att lyssna in näringslivets behov, samt med rutiner för lokaluthyrning, övergripande lokalplanering, lokalförsörjning och inhyrning av lokaler. Det är Jennie som lägger ut de lokaler vi kan erbjuda näringsidkare på objektvision.se, en oberoende sajt där du kan söka efter lediga lokaler från privata och kommunala hyresvärdar i hela landet.

- På stadens webbplats finns mer information om markanvisning och försäljning av kommunägd mark, och uthyrning och försäljning av kommunala lokaler.

Till toppen av sidan