Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till idrottschef Malin Andersson

Lidingö stads idrottschef Malin Andersson är övertygad om att det finns nya samarbeten att knyta mellan lokala företagare och föreningar. Hon ser det som sin uppgift att underlätta just detta. Näringslivsnytt har ställt tre frågor kring hur näringslivet och idrotten - med stadens hjälp - kan närma sig varandra.

Malin Andersson, idrottschef.

Fråga: Hej Malin! Beskriv Lidingös föreningsliv för oss, hur näringslivet kan gynnas av att samarbeta med det, samt stadens roll som möjliggörare?

– Först vill jag säga att bredden på Lidingös föreningsliv är imponerande! Det finns väldigt många aktiva föreningar och idrotter representerade på ön. Vi är desto fler individer som tränar och rör på oss, allt från vardagsmotionärer till elitidrottare. Föreningslivet på Lidingö är attraktivt, framåtlutat, välskött och välmående.

– Som jag ser det finns massvis med nya samarbeten att skapa mellan företagare och föreningar, inte minst i alla hallar och arenor där företagare och idrottare redan rör sig sida vid sida.

– Det är oerhört viktigt för det ideella föreningslivet att få bidrag och hjälp av den kommersiella världen. När det kommersiella hjälper det ideella så får det kraft att växa vilket bidrar till ett tryggare samhälle. Näringslivet är dessutom duktiga på struktur och värdeökning, så här kan föreningar ta lärdom. Idrotten är sannolikt världsbäst på att få fram människors fulla potential. Den erfarenheten av ledarskap kan också vara intressant för näringslivet att ta del av.

– Staden agerar gärna möjliggörare för att föreningar och företagare ska kunna mötas. Vi skulle kunna bidra med statistik över hur många som nyttjar öns idrottshallar, motionsspår, utegym och simhall. Om företagarna får syn på mängden verksamma på ön och hur de tar del av nuvarande utbud så kan det underlätta vid tankar på sponsring och även nyetableringar.

– Andra sätt som staden bidrar är genom broschyren Pigg & Vital som vi producerar två gånger per år. I den är både föreningar och företagare representerade. Staden kan även skapa nätverk mellan aktörer som verkar med fysisk aktivitet i staden.

Fråga: Den 17-22 december arrangeras SM-slutspel i tennis på Lidingö tennisklubb. Vilken betydelse har det för föreningsliv och näringsliv att stora tävlingar hålls på ön?

– Idrott mäts ofta i mängd; så här många aktiviteter erbjuds, så här många föreningar är aktiva med så här många medlemmar. Idrotten är fantastisk på att få fram människors bästa, hjälpa dem prestera och nå sin fulla potential. Men mjuka värden som att känna trygghet, att lära sig samarbeta och utöva demokrati är minst lika viktiga.

– Under tennisslutspelet försöker föreningen väva in olika värden. Man vill visa upp idrotten, hur de jobbar med paratennis som ett av få center i Sverige, och bjuda in till deltagande. Med stora tävlingar kommer nya målgrupper som kan tänkas utnyttja erbjudanden och utbud i och kring arenan. Det är ett ypperligt tillfälle för både idrott och näringsliv att visa upp sig.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att idrott på Lidingö är mer än den verksamhet som finns i föreningslivet. Vi har gott om cykelvägar, motionsspår, ridspår och grönområden, men också privata aktörer inom exempelvis gym och rehab. Människor har olika drivkrafter och därför behövs olika erbjudanden.

Fråga: Vad hoppas du att staden uppnår i samarbete med idrott och näringsliv 2024?

– Mitt mål som stadens idrottschef är en god folkhälsa där så många som möjligt rör på sig och skapar sociala kontakter. Det är minst lika aktuellt för den privata sektorn att hålla nere sjuktalen. Här har näringsliv och föreningsliv möjlighet att lära av varandra, och staden av dem båda. Vi behöver vara smarta tillsammans för att stärka Lidingöbons välmående.

Till toppen av sidan