Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till kommunpolis Thommy Brännström

Hösten 2022 fick Lidingö en ny kommunpolis, Thommy Brännström. Hur ser han på det lokala näringslivets brottsutsatthet och på samarbetet med öns företagare? Vi har ställt tre frågor.

Fråga: Hej Thommy! Du kommer in med färska ögon på ön. Hur ser det lokala näringslivets brottsutsatthet ut?

– Antalet anmälningar från näringslivet är relativt lågt på Lidingö. Det som främst förekommer är anmälningar från dagligvaruhandeln och Systembolaget.

– När vi tittar på statistik från jämförelsekommunerna Solna, Sollentuna, Österåker, Täby och Danderyd ligger Lidingö lägre i antalet anmälda brott av den här karaktären.

”Minskad brottslighet och ökad trygghet”

Fråga: I 2022 års upplaga av Svenskt Näringslivs årliga enkät till lokala företagare svarade var tredje tillfrågad Lidingöföretagare att de vill se ”minskad brottslighet och ökad trygghet” som den högst prioriterade frågan i stadens näringslivsarbete. I samma mätning svarar 14 procent av de tillfrågade att de påverkas negativt av ”brottslighet och otrygghet ” på Lidingö. Vad tänker du om det?

– Jag tänker att känslan av att man påverkas negativt inte riktigt stämmer överens med att statistiken över den här typen av brott är relativt låg på Lidingö. Jag besökte häromdagen Lidingö Centrumförening och diskuterade just dessa frågor. Vi tog upp diskrepansen mellan den upplevda tryggheten och det antalet anmälningar som faktiskt upprättas.

– Det var resonemang kring i vilken omfattning polisen finns på ön, hur lång tid det tar innan vi kommer om man ringer, vilken kontaktväg ska man använda om man behöver polis till plats, och vad man får göra som näringsidkare om man har ovälkomna kunder i sin butik. Det var ett bra möte och jag fick en del svar som kan förklara de skillnader jag ser.

– Jag menar att en fortsatt dialog kring dessa frågor är bra för både näringslivet på ön och Polisen.

Samverkan för ökad trygghet

Fråga: Hur kan staden och Polisen samverka för att öka tryggheten för lokala företagare?

– Sommaren 2022 skrev Polisen och staden under en samverkansöverenskommelse som gäller i två år med syftet är att öka tryggheten på ön. Flera trygghetsfrämjande aktiviteter och en förstärkt lokal polisiär förankring ingår i överenskommelsen.

– Ett exempel på aktivitet är de trygghetsvandringar som Polisen och staden gör tillsammans på ön. Lokala näringsidkare är mycket välkomna att gå med på vandringarna för att resonera och peka ut platser i sitt närområde där de upplever att vi behöver trygga upp. Information om dessa vandringar får du i stadens olika kanaler.

– Att öka tryggheten och minska brottsligheten på Lidingö är inte bara ett arbete för Polisen och staden. Det bygger även på samverkan med näringslivet på ön vilket jag välkomnar varmt. Jag kommer gärna på de träffar och nätverk företagare har för att öka förståelsen för vad man själv kan göra som näringsidkare för att öka sin trygghet.

– Om man som företagare vill komma i kontakt med mig eller mina kollegor kan man mejla polisen Norrmalm och vårt kansli.

E-post: lpo-norrmalm.kansli@polisen.se

Till toppen av sidan