Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till tekniska förvaltningens chef

Adriana Buzea är chef för tekniska förvaltningen. I sin roll hanterar hon många frågor som påverkar Lidingös företagare på olika vis. Vi har ställt tre frågor kring hur.

Malin Rosenqvist, näringslivschef och Adriana Buzea, chef tekniska förvaltningen.

Fråga: Hej Adriana! Vad är på gång inom dina områden 2023 och hur påverkar det Lidingös företagare?

- Tekniska förvaltningen har nyligen inrättat en projektenhet och anställt en projektchef i syfte att kunna driva projekt på ett mer strukturerat vis. Allt från VA-nät och vattentorn som renoveras, till bygget av Lilla Lidingöbron, simhallen i Dalénum, ny fotbollsplan på Lidingövallen, bygge av LSS-boenden, och anläggning av gång- och cykelväg längs
Norra Kungsvägen, drivs i projektform. Att ha en enhet som samlar och hanterar projekt i stort och smått underlättar både för förvaltningen och de entreprenörer vi arbetar tillsammans med.

- En fråga som jag vet att många företagare undrar över är samarbetet med SL. Kollektivtrafiken rår vi dessvärre inte på, men vi gör vad vi kan genom att vara aktiva i de remissvar som tekniska förvaltningen skriver årligen på regionens kollektivtrafikplaner. Det kan handla om till exempel antalet avgångar och linjer på ön, eller hur väl kollektivtrafiken fungerar vid olika tidpunkter. Tack vare att vi får input från företagare kan vi verka för och formulera svar som tar upp näringslivets och medborgarnas önskemål, och ge förbättringsförslag.

- Ett annat område som berör öns företagare än laddinfrastrukturen. Vi har ställt frågor till marknaden för att undersöka intresset för aktörer att etablera sig på Lidingö. Nästa steg är att offentliggöra att vi är intresserade av att upplåta mark åt laddstolpar. Vi verkar även för att utveckla båttrafiken till ön och arbetar med en ny parkeringsplan.

Fråga: Hur ser ditt samarbete med stadens näringslivschef Malin Rosenqvist ut?

- Det är viktigt för oss båda att ha en tidig dialog med näringslivet när vi påbörjar nya projekt. Ett fint exempel på det var när vi tog in synpunkter från centrumföretagarna och Lidingö näringsliv inför upprustningen av Raoul Wallenbergsparken. De restauranger som ligger på centrumterrassen påpekade att det skulle gynna dem om vi utformade parken på ett sätt som ser trevligt och inbjudande ut för de som sitter på deras uteserveringar.

- Centrumföretagens önskemål om fler parkeringsplatser i Lidingö centrum, är ett annat gott exempel på tekniska förvaltningens och näringslivschefens samarbete med öns företagare. Efter en dialog med centrumföreningen bestämde vi oss för att under en testperiod dra ned på antalet parkeringsplatser som är reserverade för stadens anställda på stadshusparkeringen och istället införa en ny korttidsparkering för allmänheten.

- På samma vis tog vi till oss när centrums företagare flaggade för att ombyggnationen av bron på Lejonvägen påverkade deras besöksantal negativt. Arbetet forcerades och bron kunde öppna mycket tidigare än beräknat.

Fråga: Det låter som att öns företagare har mycket att säga till om?

- Vi lyssnar på och har förståelse för företagarnas behov, och vidtar åtgärder därefter. Ett av stadens inriktningsmål är att ha ett lyssnande ledarskap. Vi ska vara lyhörda och anpassa oss i frågor som berör så väl medborgare som företagare.

- Varje år genomför SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Stockholm Business Alliance undersökningen NKI (Nöjd-Kund-Index) för att ta reda på vad företagare runt om i landet tycker om den kommunala myndighetsutövningen.

- Markupplåtelse är ett myndighetsområde som ligger under tekniska förvaltningen och som vi följer upp i en servicemätning som går ut till alla som haft ärenden med staden. Lidingö stad har fina siffror i just detta myndighetsområde i mätningen. Detta för att förvaltningen jobbar medvetet med service och bemötande.

- Mätningen är en möjlighet för företagare att påverka hur vi jobbar genom att föreslå förbättringar. För att öka svarsfrekvensen och få bättre kvalitet på resultatet som sammanställs årligen mäter vi sedan en tid tillbaka det lokala NKI-värdet varje månad.

- Vi tar tacksamt emot feedback och ser gärna att man fyller i fritextfältet om det finns specifika önskemål. Det är en del i vår myndighetsutövning att hjälpa företagare att göra rätt. Ju fler svar vi får in, desto mer kan vi finslipa vårt arbetssätt.

Till toppen av sidan