Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ännu mer grönska längs Södra Kungsvägen

Vi fortsätter skapa grönska längs Södra Kungsvägen, nu mellan korsningen vid Bodalsvägen och cirkulationsplatsen vid Läroverksvägen. Sträckan blir vackrare med flera nyplanteringar. Det ökar också den biologiska mångfalden och ger många insekter och djur möjlighet att hitta föda och boende.

Nya träd planteras längs Södra Kungsvägen

På sträckan sår vi ny äng i vägrenarna, det ersätter tidigare gräs. Befintliga träd och buskar kompletteras med fler arter som blommar och ger bär.

Tidigare i vår iordningsställdes växtbäddar och plantering av träd och buskar pågår för fullt. En del växter väntar vi fortfarande på och vi hoppas att arbetet blir klart under maj. Då ska vi också hinna så ängsytorna, de blandas upp med ettåriga blomsterfrön för att blomma tidigare.

- Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera hur fint det blir med de nya planteringarna utmed delar av Södra Kungsvägen. Lidingö ska vara grönt och fint. Vi Lidingöbor ska vara stolta över vår välskötta ö, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Mål i grönplanen

Projektet är en del av målen i Lidingö stads grönplan. Den säger bland annat att Lidingöborna ska ha en god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur och att Lidingö ska ha en långsiktigt fungerande grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv.

Arbetena ska förutom att bidra till att öka den biologiska mångfalden också försköna och göra sträckan grönare. Planteringarna bekostas delvis med statliga medel via LONA. 

Gynnar människor och djur

All grönska, speciellt träd, bidrar till flera ekosystemtjänster. Grönytor påverkar temperatur, vind, luftkvalitet och luftfuktighet. På så sätt kan växter dämpa effekterna av klimatförändringar. Projektet kommer alltså att gynna både människor och natur på Lidingö.

-Det här är ett av många steg mot att framtidssäkra miljön och mångfalden på Lidingö, säger Mats Grönvik, landskapsarkitekt i Lidingö stad.

Det är viktigt att blommorna får stå kvar, så de ska inte plockas.

De här träden planterar vi:

 • pelarlönn 
 • olika sorter av purpurapel
 • prydnadskörsbär
 • blodhägg
 • virginiahägg
 • ek
 • silverpil

De här buskarna planterar vi:

 • körsbärskornell
 • vildapel
 • måbär
 • pimpinellros
 • daggros
 • äppelros
Till toppen av sidan