Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Mer sol och grönt i stadens miljöbokslut

Staden fortsätter att installera solceller på sina byggnader. Och öns yta för naturreservat har nästan fördubblats. Det är några av punkterna som togs upp i Miljöbokslutet vid kommunfullmäktige den 20 maj.

Miljöbokslutet ger en inblick i vad staden gjort under året som gått och vad som återstår för att nå målen i miljöprogrammet. Här är en sammanfattning av vad som gjordes i fjol:

Mer solenergi

Under hösten 2023 blev solcellsanläggningarna på Käppala skola och Torsviks förskola klara. Det gjorde att staden ökade andelen egenproducerad solel från 370 kWh till 650 kWh under 2023. Och fler installationer följer. Solelen kommer att stå för drygt 6 procent av stadens totala elenergianvändning i slutet av 2024 och för 9 procent i slutet av 2025.

Matsvinnet ska minska

Förra året började man mäta matsvinnet i vissa skolor och förskolor. Nu ska alla kommunala grundskolor, förskolor och äldreboenden mäta sitt matsvinn. Förutom tallrikssvinnet mäts kökssvinnet och serveringssvinnet enligt Livsmedelverkets metod.
Under 2023 slängdes 40 ton mat i Lidingös skolor. Det visar att staden måste fortsätta arbeta för att minska matsvinnet.
Inför det obligatoriska kravet på ma-tavfallsinsamling från 2024, informerades småhusägare och flerfamiljshus och cirka 3 500 småhus fick nya matavfallskärl. Effekten blev att många nya matavfallsabonnemang startades.

Klimatvecka

Staden ordnade sin första klimatvecka i december för att visa stadens fokus på klimat- och miljöarbete. Syftet var också att inspirera kommuninvånare, företag och föreningar att delta i resan mot ett klimatsmartare Lidingö.
Lokala föreningar och nätverk anordnade också olika evenemang under klimatveckan. En repris på veckan planeras för hösten 2024, men i omarbetat format.

Utökade naturreservat

För att bidra till ett rikt växt- och djurliv på ön har ett nytt naturreservat i Sticklinge och ett utökat i Långängen-Elfvik skapats vilket gett en stor ökning från 450 hektar till 823 hektar skyddad natur. För att främja den biologiska mångfalden har också en pollineringsplan påbörjats.

Halvvägs mot mål

I dagsläget bedöms hälften av miljöprogrammets målområden som möjliga att nå fram till 2030. Bedömningen grundar sig på hur långt förvaltningarna har kommit i de aktiviteter som är politiskt antagna för att genomföras fram till 2025.
En omställning till cirkulärt tänk inom fossilfria verksamheter och hållbart byggande krävs, liksom mer systematisk upphandling med uttalade klimatkrav.
För att staden ska komma i mål i tid måste några försenade aktiviteter påbörjas omgående, exempelvis dagvattenhanteringsplan och handlingsplan för klimatanpassning.

Till toppen av sidan