Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya hundhagen i Högberga är öppen

Den 5 000 kvadratmeter stora hundhagen i Högberga har öppnat för allmänheten. Välkommen att utforska denna naturhage med din fyrbenta vän.

Man och hund vid bänkbord, snö på marken och träd runtom.

Belägen bakom Gåshagaleden och Högberga station, längs kraftledningsgatan, erbjuder den nya hagen två sektioner - en större och en mindre. Dessutom finns ett bänkbord med tak för skydd mot regn i den lilla avdelningen. Eftersom det är en naturhage i skogsmark kan tillgängligheten vara lite begränsad. Hagen ligger en bra bit från bebyggelse och det finns goda parkeringsmöjligheter i närheten.

–Detta är den andra hundhagen vi öppnar i år. I juni öppnade vi en ungefär lika stor hundhage i Koltorp, även den i ett naturområde, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

En gångväg med skog runtom, staket till en hage.

Hundhagen i Högberga ligger längs med gångvägen vid kraftledningen.

Ökat tryck

Antalet hundar på Lidingö har blivit betydligt fler de senaste åren. Det har bidragit till att behovet av hundpassning har ökat. Många mobila hunddagis använder hundhagarna för att rasta grupper av hundar, vilket har ökat trycket på de befintliga hagarna och efterfrågan på fler.

–För att möta det växande behovet utvärderar vi kontinuerligt lämpliga platser för hundhagar. Det är extra viktigt att de ligger en bit från bostadshus och att det finns möjlighet att parkera, säger Anders Paulsen.

Även markförhållanden, naturvärden och hur platsen får användas enligt detaljplanen är viktiga faktorer vid valet av plats. Likaså var det finns vägar, gångvägar, djurstigar och servitut.

Mer yta för hundar

Runt årsskiftet kan även den 16 000 kvadratmeter stora hundhagen vid Fågelöuddeängen öppna. Tanken är att den ska ersätta den befintliga hundhagen i Furutorp.

Den samlade ytan för de tre nya hundhagarna i Koltorp, Högberga och Fågelöudde blir 26 500 kvadratmeter. De befintliga hundhagarna i Brevik, Larsberg, Mosstorp och Siggebo omfattar tillsammans 10 900 kvadratmeter. Med de nya hagarna och flytten av Furutorps hundhage till Fågelöudde ökar den totala ytan för hundhagar från 33 900 kvadratmeter till 37 400 kvadratmeter.

– Hundhagsytan inte bara ökar utan fördelar sig dessutom jämnare över hela ön. På Lidingö har vi en betydligt större yta för hundhagar jämfört med närliggande kommuner, säger Anders Paulsen.

Hund hoppar över hinder i Breviks hundhage

I Breviks hundhage finns nu möjlighet att träna lite agility.

Till toppen av sidan