Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny stor hundhage vid Fågelöuddeängen

Tekniska nämnden beslutade den 20 september att bygga en ny, stor hundhage vid Fågelöuddeängen. När den nya hagen öppnar stänger hundhagen i Furutorp.

Två hundar som leker på en gräsmatta

Beslutet har föregåtts av ett utredningsarbete, där olika intressenter har lämnat synpunkter, bland annat Lidingös naturnätverk, arrendatorn på Elfviks gård och Lidingö Ponnyridskola. Synpunkter från hundägare och närboende har också varit en viktig del i beslutsunderlaget. Flera andra platser har inventerats, till exempel Bosö Hamnväg, Hustegaholm, Skogshem och Södergarn, men Fågelöuddeängen visade sig vara den plats som bäst kan matcha och ersätta hundhagen i Furutorp.

Den 16 000 kvadratmeter stora ytan ligger mellan två skogsområden i Fågelöudde, inom Elfviks gårds arrende, men utanför naturreservatet. Det är en bra bit till närmaste bostadshus och det finns gott om parkeringsplatser intill. Hänsyn kommer tas till befintliga naturvärden, viltstråk och ridvägar när hagens ska byggas. Den nya hagen beräknas kunna öppna under senhösten eller vintern 2023. I samband med det stängs hundhagen i Furutorp.

Fler hundar, ökat tryck

Under senare år har klagomål om störande ljud ökat från närboende vid Furutorps hundhage. Bidragande orsaker är att antalet hundar på Lidingö ökat påtagligt i spåren av coronapandemin samtidigt som hagen också börjat användas av hunddagis och hundägare från andra kommuner. Det finns få parkeringsmöjligheter vid Furutorp, vilket också påverkat beslutet att hitta en annan mer lämplig plats.

–Vår förhoppning är att de beslutade åtgärderna ska kunna tillgodose berättigade intressen för både hundägarna och de boende i Furutorp, samtidigt som Lidingö blir en ännu mer hundvänlig kommun, säger Anders Paulsen (LP) kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Mer yta för hundhagar

I Högberga öppnar under hösten en 5 000 kvadratmeter stor hundhage vid kraftledningsgatan, norr om Gåshagaleden. Hagen ligger en bit från bebyggelse och parkeringsyta finns i närheten. I juni öppnade en 5 500 kvadratmeter stor hundhage i Koltorp. Den ligger i ett naturområde med kuperad mark och det finns goda parkeringsmöjligheter även där.

Totalytan för de tre nya hundhagarna är 26 500 kvadratmeter. De befintliga hundhagarna i Brevik, Larsberg, Mosstorp och Siggebo omfattar 10 900 kvadratmeter. Genom de nya hagarna och flytten av Furutorps hundhage till Fågelöudde ökar den totala ytan för hundhagar med 3 500 kvadratmeter, från 33 900 kvadratmeter till 37 400 kvadratmeter.

– Hundhagsytan inte bara ökar utan fördelar sig dessutom bättre över hela ön. Lidingö har en betydligt större yta för hundhagar jämfört med närliggande kommuner, säger Pål Jebsen (M) vice ordförande i tekniska nämnden.

Karrta över Lidingö med prickmarkeringar

Hundhagar på Lidingö. Blå prickar är befintliga hagar och röda nya hundhagar under 2023.

Till toppen av sidan