Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Popplar vid Hersby gymnasium ersätts

Åtta träd av arten poppel har plockats ned vid korsningen Läroverksvägen/Vasavägen på Hersby gymnasiums skolgård. Träden som var i dåligt skick ska ersättas av nya lövträd.

De 40 år gamla popplarna besiktigades under 2022 av en arborist som gjorde bedömningen att de tyvärr utgjorde en fara på platsen. Detta då träden hade grenar som var ruttna och regelbundet föll ner på skolgården med stor risk att skada barnen.

I fjol ansökte staden hos Länsstyrelsen om att få ta ner träden samt ersätta dem med nya som är mer lämpliga för platsens säkerhet. Träden har nu plockats ned, något som flera Lidingöbor uppmärksammat med frågor till staden om varför.

Som kompensation ska minst fem nya lövträd planteras på samma plats.

Till toppen av sidan