Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Dataintrång i rekryteringssystem

Rekryteringssystemet Visma recruit, som Lidingö stad liksom en rad andra kommuner och myndigheter använder, utsattes i april för ett dataintrång. Det pågår ett arbete för att utreda om personuppgifter har läckts men det finns ingenting i nuläget som tyder på att detta drabbat Lidingö stad.

laptop i datormiljö

Det var en underleverantör till det rekryteringssystem som Lidingö stad använder, Visma Recruit, som utsattes för ett cyberangrepp. En obehörig extern aktör har fått tillgång till underleverantörens IT-miljö och det finns misstankar om att personuppgifter kan ha läckts. Lidingö stad har i förebyggande syfte anmält det inträffade till Integritetsskyddsmyndigheten.

-       Vi tar skydd av personuppgifter på stort allvar och bevakar situationen noggrant. I de fall vi upptäcker att uppgifter har läckts kommer vi att kontakta de berörda. Vi ser kontinuerligt över vår leverantörssäkerhet. Vi bevakar och har nära kontakt med Visma Recruit, säger Cecilia Haslum, personalchef i Lidingö stad.

Det aktuella rekryteringssystemet är, efter ett uppehåll, nu åter i drift.

Till toppen av sidan