Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingöborna är nöjda med sin ö

Hur fungerar skola, vård och omsorg? Hur ser du på boendemiljön och kultur- och friluftsutbudet? Statistiska centralbyrån, SCB, mäter årligen hur medborgarna ser på kommunal service. På Lidingö görs undersökningen vartannat år och nu har resultatet från senaste mätningen kommit. 98 procent tycker att Lidingö är en bra plats att leva och bo på.

SCB:s medborgarundersökning mäter hur invånarna tycker att det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen ska ge svar på hur servicen fungerar ur invånarnas synvinkel.

1 200 Lidingöbor i åldrarna 18 år och äldre har blivit tillfrågade. Svarsfrekvensen var 35 procent och resultaten har sedan jämförts med de 162 kommuner som deltagit.

På frågan om Lidingö som en plats att bo på tyckte 98 procent att Lidingö är mycket bra eller ganska bra. I riket var motsvarande siffra 92 procent. 86 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, i landet 62 procent.

– Det är glädjande att vi får goda resultat i mätningen. Undersökningen ger oss underlag i vår planering och i vår ambition att ge Lidingöborna bästa tänkbara service, säger stadsdirektör Daniel Broman.

90 procent av invånarna tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt och att den kommunala servicen är bra. Snittet i landet är 79 procent.

Lidingöborna tycker generellt att de har möjlighet att påverka politiska beslut. Betygsindex för Lidingö är 47 och snittet är 40.

– Att Lidingöborna trivs och tycker att den kommunala servicen håller god kvalitet är vårt viktigaste politiska mål. SCB:s siffror, där 98 procent är nöjda med att bo på Lidingö, är glädjande. Vi fortsätter att förvalta ön ansvarsfullt, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Till toppen av sidan