Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö del i nationell SCB-undersökning

Hur fungerar skola, vård och omsorg? Hur ser du på boendemiljön och kultur- och fritidsutbudet? Är du nöjd med underhållet av gator och parker? Nu pågår SCB:s medborgarundersökning där Lidingö är en av totalt 162 deltagande kommuner.

Statistiska centralbyrån, SCB:s, medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen ska ge svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Slumpmässigt urval

På Lidingö har 1 200 medborgare slumpmässigt valts ut för att göra sin röst hörd och därmed en möjlighet att påverka hur Lidingö utvecklas. SCB genomför medborgarundersökning som består 128 frågor inom olika områden och den genomförs vartannat år, för att kunna följa upp vad som händer över tid.

162 av landets 290 kommuner deltar i enkätundersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal. SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av kommunerna och de personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben.

Resultat i december

Kanske är du en av totalt 211 977 i Sverige av slumpvis utvalda personer som ingår i urvalet. Dina synpunkter är viktiga, vi hoppas därför att du vill vara med och hjälpa till att utveckla servicen på Lidingö. Postenkäten måste postas senast den 3 november och för webbenkäten gäller 7 november klockan 13.00. Resultatet av enkäten kommer att presenteras på stadens webbplats lidingo.se i slutet av december.

För deltagare i enkäten finns mer information på scb.se/med/ Länk till annan webbplats..

Till toppen av sidan