Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nytt program för civil beredskap

Ett nytt program för civil beredskap har antagits av kommunfullmäktige. Dokumentet anger inriktning för staden vad gäller krisberedskapsarbete och arbete med civilt försvar för mandatperioden.

En beredskapslåda för personligt bruk. Nu finns ett program för arbetet med den civila beredskapen i staden.

Kommuner ska för varje mandatperiod, enligt lag, planera för hur de ska hantera extraordinära händelser. Dokumentet Program för Lidingö stads arbete med civil beredskap 2023 – 2026, beskriver hur arbetet med krisberedskap ska styras och prioriteras samt som anger mål och inriktning. I det nu beslutade dokumentet har Lidingö stad valt att även beskriva arbetet med det civila försvaret för perioden.

- Krisberedskap och det civilt försvar bygger och förstärker varandra. Eftersom stadens arbete ytterst syftar till att förbereda oss på alla slags samhällsstörningar är programmet utvidgat till att omfatta civil beredskap, som är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar, säger Anna Sundin Adolfson, säkerhetschef i Lidingö stad.

Prioriterade områden

Med utgångspunkt framför allt i stadens risk- och sårbarhetsanalys har en rad prioriterade områden pekats ut, områden som ska ägnas särskilt fokus under mandatperioden. Exempel på dessa är utredning kring lagerhållning, för att staden ska begränsa effekterna av störda eller avbrutna leveransflöden. Avbrott i energiförsörjningen, skyddsrum och förebyggande av effekterna av extremväder är andra områden som nämns i planeringsarbetet.

-Ett viktigt ställningstagande är att beredskapsperspektivet ska finnas med i övergripande strategiska överväganden hos samtliga nämnder under mandatperioden. Men nog så viktigt är det att lyfta att alla som bor, vistas och verkar på Lidingö är en del av Sveriges beredskap. Ju mer förberedda vi är tillsammans desto större möjlighet har vi att klara kriser vi ställs inför, säger Anna Sundin Adolfson.

Oklara planeringsförutsättningar

Arbetet med dokumentet har denna gång präglats av en rad osäkerheter. Flera utredningar på nationell nivå pågår som kan påverka stadens och andra kommuners krisberedskapsplanering. Dessutom kan ett Natointräde förändra förutsättningarna.

- Frågorna kring beredskap är tyvärr mer aktuella än vad vi skulle önska. Pandemin, Rysslands angrepp på Ukraina, terrorism och extremväder visar att Lidingö måste ha planer för olika eventualiteter, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Till toppen av sidan