Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nytt samarbete ska stärka välfärden

Under hösten kommer ett antal lösningar med utgångspunkt i artificiell intelligens, AI, att utvecklas genom ett samarbete mellan Lidingö stad, Skellefteå Kommun, Atea Sverige och Microsoft Sverige. Målet är att gemensamt utveckla lösningar som hjälper offentlig sektor att skapa nya möjligheter.

En rad utmaningar kräver att svensk offentlig sektor hittar nya sätt att arbeta på för att kunna fortsätta leverera välfärd. Utmaningar som bland annat en åldrande befolkning, en orolig omvärld, snabb teknikutveckling och krav på hållbar omställning.

– Genom vårt partnerskap med Atea och Microsoft omvandlar vi dagens utmaningar till morgondagens möjligheter. Tillsammans sätter vi en ny standard för hur vi använder teknologi till förmån för våra medborgare, skapar en mer hållbar, tillgänglig och inkluderande framtid för alla på Lidingö, säger stadsdirektör Daniel Broman, Lidingö stad.

Med det nya samarbetet vill Atea och Microsoft ta nästa steg genom att förverkliga ett antal idéer. Lidingö Stad och Skellefteå Kommun är först ut och kommer att utveckla och testa AI-baserade lösningar som tar sig an verkliga utmaningar i verksamheterna.

- I samarbetet mellan Lidingö, Atea och Microsoft så kommer vi gemensamt titta på AI-lösningar för att exempelvis underlätta att begära ut allmänna handlingar och en chatbot för nyanställda och timvikarier så de lättare kan hitta svar bland stadens rutiner och checklistor, säger Therese Perner, samordnare på Lidingö stads IT-enhet med digitalisering som ansvarsområde.

Tolka text

Lidingö stad arbetar redan i dag med ett projekt att med hjälp av AI tolka text till tal, för att än mer tillgängliggöra stadens taltidning. Ett annat exempel på AI-baserade lösningar kan vara som ett stöd i medborgardialoger.

– Nu fortsätter vi AI-resan med offentlig sektor och förhoppningen är att nya värdeskapande lösningar som kan implementeras ska blir fler, och kunna spridas till fler av Sveriges kommuner och regioner. Det blir en viktig pusselbit för att hjälpa offentlig sektor att stå bättre rustade inför framtidens utmaningar, säger Tony Mc Carrick, strategisk rådgivare på Atea Sverige i ett pressmeddelande.

Till toppen av sidan