Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Positiv utveckling i senaste trygghetsmätningen

Polisregion Stockholm och en rad kommuner i regionen genomför sedan 2020 årligen en trygghetsmätning. Nu har resultatet i årets mätning kommit och trots den pågående gängproblematiken i Stockholmsregionen upplever Lidingöborna sig tryggare.

Polis, trygghet, trygghetsmätning, gängvåld

Den andel Lidingöbor som uppger att de är trygga när de går ut sent på kvällstid i sitt bostadsområde ökar jämfört med tidigare mätningar. Samma positiva trend syns i regionen i stort. Däremot upplever kvinnor och personer över 65 år i högre utsträckning att de känner sig otrygga.

Olika faktorer kan påverka tryggheten. Det kan till exempel handla om nedskräpning, skadegörelse eller berusade personer som stör ordningen. Även dåligt upplysta områden kan skapa otrygghet. De flesta faktorer som mäts visar för Lidingös del en positiv utveckling. Exempelvis har andelen som upplever otrygghet på grund av ett dåligt upplyst område minskat från 60 procent år 2020 till 44 procent i årets mätning.

- Den som upplever att en plats känns otrygg, oavsett anledning, kan anmäla det till vår kundtjänst. Det går att göra via telefon eller via vår webb. Man kan även ringa stadens trygghetsnummer kring en pågående händelse som upplevs otrygg och som sker på allmän plats, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef Lidingö stad.

Andelen som anger att de utsatts för brott minskar när det gäller våld, stöld, skadegörelse och hot. Undantaget är bedrägeri där andelen som anger att de utsatts har ökat något. Den tydligaste uppgången är kopplad till bedrägerier på internet.

Lidingö stad och polisen arbetar aktivt för att förebygga brott, inte minst bedrägerier. Förutom lidande för den som utsätts för brottet riskerar den ekonomiska vinsten att göda annan organiserad brottslighet.

- Det är förstås bra att Lidingö upplevs som tryggt och att utvecklingen går åt rätt håll. Men det finns mer att göra. Lidingö borde få mer polis och fler kameror. Vi Lidingöbor kan också göra en hel del själva. Håll hårt på nolltoleransen mot narkotika, var uppmärksam på vilka som rör sig i kvarteret, gör bakgrundskontroller vid affärer på andrahandsmarknaden, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förebygga bedrägerier

Den som vill veta mer om hur bedrägerier kan förebyggas kan besöka mässan Digital idag i Lidingö stadsbibliotek, fredag den 13 oktober, klockan 14.00 – 15.00. Då föreläser polisen Jan Olson om hur man kan skydda sig mot bedrägerier på nätet.

Om du ser eller upplever något otrygghetsskapande, kvälls- och nattetid på Lidingös allmänna ytor, kan du ringa Lidingös trygghetsnummer 08-731 34 42. Vid ett pågående brott ska du alltid ringa 112.

Till toppen av sidan