Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

TV: 3 aktuella frågor i stadens politiska styre

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni, som blir det sista innan sommaruppehållet.

Under mötet diskuterades bland annat samråd om nya naturreservat på ön.

– Avsikten är att skapa två nya naturreservat på Lidingö. Ett vid Sticklinge och ett vid Långängen/Elfvik. Syftet är att Lidingöborna ska ha bra platser för rekreation men också att skydda den fantastiska naturen, säger Daniel Källenfors.

Det här går ut på samråd vilket ger alla Lidingöbor en möjlighet att tycka till.

– Jag uppmanar alla som har synpunkter på naturreservaten att gärna vara med och delta i samrådet och lämna kommentarer, säger Daniel Källenfors.

Riktlinjer för elhandel

Riktlinjer för elhandel togs upp under mötet.

– Lidingö stad har precis som alla privatpersoner känt av de extremt höga elpriserna. Det här är ett problem i sig själv för Lidingö men även alla Lidingöbor. Staden jobbar under ganska låsta budgetår, så den här elhandelspolicyn går ut på att vi ska ha förutsägbarhet och stabilitet på elpriset under nästa budgetår. Det berör stadens egen verksamhet, det är egentligen ingenting som påverkar Lidingöborna, säger Daniel Källenfors och fortsätter:

– Tidigare var elpriserna väldigt stabila år ut och år in. Men plötsligt så steg elpriserna, för kommunens räkning med cirka 20 miljoner kronor räknar vi med nästa år. Nu är det alltså allt viktigare att få en stabilitet även inom elprisområdet.

Budgetdirektiv till nämnderna inför budget 2024

Under kommunstyrelsen pratades det även om budgetdirektiv till nämnderna inför nästa års budget.

– Budgetdirektiven är präglade av väldigt stor osäkerhet. Det här är direktiv som läggs nu. Hur den ekonomiska situationen ser ut i november när vi tar den slutgiltiga budgeten är väldigt oklart. Inflationen och hur staten agerar är osäkert. Det förslag som ligger handlar om en uppräkning med 1,5 procent. Med inflationen är det i praktiken en besparing på cirka två procentenheter. Så Lidingö stad, precis som alla andra Lidingöbor måste spara för att få pengarna att räcka när inflationen driver upp kostnaderna, säger Daniel Källenfors.

När det gäller investeringar är de relativt stora fortfarande framöver.

– Vi bygger färdigt simhallen i Dalénum till 2025, det blir den stora kostnaden. Annars ska vi ha en ganska jämn och stabil investeringsvolym i kommunen, säger Daniel Källenfors.

Mer information
Till toppen av sidan