Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

TV: Sagt i stadens politiska ledning

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj.

Under mötet diskuterades frågan om en gemensam familjerätt för kommunerna Danderyd, Täby, Lidingö och Vaxholm.

– Fördelen med att samarbeta med andra kommuner är att vi upprätthålla en bättre och hög kvalitet, samtidigt som verksamheten är väldigt sårbar. Det krävs bättre volymer för att få kvaliteten. På sikt tror vi också att det kan bli effektivare. Själva huvudansvaret för verksamheten kommer att ligga i Danderyd, men man kommer att kunna träffa sina kontaktpersoner även direkt här på Lidingö, säger Daniel Källenfors.

Statusrapport för Lilla Lidingöbron

En statusrapport för arbetet med att bygga nya Lilla Lidingöbron presenterades också.

– Arbetet går bra. Det senaste är att vi kommer stänga av bron för Lidingöbanan den 4 juni och hålla stängt för spårtrafiken under sommaren. Själva bron är ju redan invigd för gång- och cykeltrafikanter, men tanken är att den 4 september ska allting vara färdigt och då kommer Lidingöbanan att gå hela vägen in till Ropsten igen. Överlag kan man säga att budgeten har hållits och allting har fungerat väldigt väl med hela projektet.

Buss ersätter

När spårtrafiken stängs av ersätter SL:s buss 920 mellan Ropsten och Baggeby station. Från Baggeby kan du sedan ta Lidingöbanan hela vägen ut till Gåshaga Brygga.

Anledningen till trafikuppehållet är att innan Lidingöbanan kan kopplas ihop med nya Lilla Lidingöbron ska spårbron och området runtom byggas klart. Den nya spårbron ska landa på samma ställe som den gamla i Torsvik. För att komma åt att bygga färdigt den nya spårbron måste en del av den gamla först rivas.

Miljöbokslut 2022

Under kommunstyrelsen presenterades även miljöbokslutet som visade på ett positivt resultat för förra året.

– Miljön är viktig för Lidingö. Vi har tre mål för miljön. Det handlar om att begränsa klimatpåverkan, att det ska vara ett rikt växt- och naturliv samt att det ska vara livskraftiga vattenområden. Bokslutet rapporterar tillbaka alla aktiviteter hur det såg ut under 2022. Överlag går utvecklingen åt ett bra håll. Vi har redan nu uppnått en del av målen som vi avser att uppnå till 2025, säger Daniel Källenfors.

– Jag kan också nämna att utsläppen på Lidingö har minskat med 66 procent sedan 1990, så Lidingö har verkligen blivit grönare de senaste decennierna.

Mer information
Till toppen av sidan