Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skyltar

Alla skyltar på kommunal mark kräver ett godkännande av Lidingö stad. Vi tar även ut en avgift för att använda platsen.

Anmälan görs via polisen som i sin tur skickar ärendet till staden för utlåtande.

Tjänster och tillstånd, polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Huvudregeln är att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligen ändra skyltar. Som skylt räknas en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande vars syfte är att förmedla reklam eller information. Anmälan om användande av offentlig plats görs till polisen efter att du fått ditt bygglov.

Följande skyltar är undantagna kraven på bygglov, men de ska ändå följa stadens riktlinjer och tillstånd för markupplåtelse krävs.

  • Skyltar mindre än 1 kvadratmeter.
  • Om skylten sätts upp utanför detaljplanelagt område. Det kan dock behövas tillstånd från fastighetsägaren eller strandskyddsdispens.
  • Om skylten handlar om ett tillfälligt evenemang och ska sitta uppe högst fyra veckor.
  • Om skylten är valreklam.
  • Vägvisningsskylt. Om skylten anses lämplig, beställer och uppför förvaltningen skylten, men det är du som företagare som betalar den.

Vill du sätta upp en vägvisningsskylt ska du fråga staden om lov. Om skylten anses lämplig och är i linje med Lidingö stads skyltpolicy, beställer och uppför vi skylten, men det är du som betalar den.

Till toppen av sidan