Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Söka tillstånd

Den som vill utnyttja allmän mark på Lidingö behöver tillstånd. Det kan handla om grävarbeten, idrottsevenemang, majbrasor eller torghandel.

Torghandel Lidingö centrum

Lidingö stad har vetorätt när det gäller upplåtelse av mark så det kan vara bra att ta kontakt med oss innan du söker tillstånd hos polisen.

Gräv- och schaktarbeten

För gräv- och schaktarbeten krävs schakttillstånd och berör det gator, vägar eller gång- och cykelvägar behövs dessutom en godkänd trafikanordningsplan. Ansökan måste komma till oss senast två veckor innan arbetet påbörjas.

Lotteritillstånd

Om du tillhör en ideell förening och vill anordna ett lotteri där lotterna kostar mer än sju kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behövs också tillstånd. Det är Lidingö stad som beviljar lotteritillstånd.

Till toppen av sidan