Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tillstånd och regler

Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats söker du hos Polismyndigheten i Stockholms län, tillståndsenheten.

Polisen tar en avgift för handläggningen och bedömer ordning, säkerhet och trafik i anslutning till upplåtelsen.

Polisen skickar sedan ansökan till oss, markägaren, det vill säga Lidingö stad. Vi handlägger ansökningarna om tillstånd och följer upp tider, städning och återställande.

Ta gärna kontakt med oss på innan du söker tillstånd hos polisen. Vi har vetorätt, vilket innebär att polisen inte kan ge tillstånd om vi föreslår avslag på din ansökan.

Polismyndigheten i Stockholms län
Tillståndsenheten
106 75 Stockholm
Tel: 114 14
Fax: 08-653 32 15
E-post: polismyndigheten.stockholm@polisen.se
E-tjänst: Använda offentlig plats – sök tillstånd, Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

När du har fått tillstånd

När du har fått ditt tillstånd är det viktigt att du tänker på:

  • säkerheten, framkomligheten, tillgängligheten samt att ta särskild hänsyn till funktionshindrade
  • att parkering och trafik måste fungera
  • att du ska förebygga skador och slitage på mark och anläggningar, uppstår de ändå ska du återställa dem
  • att du städar och håller i ordning den upplåtna platsen
  • att du undviker aktiviteter i skog och mark under perioden 15 april-15 juli av hänsyn till djurlivet.

Skolklasser, barn och ungdomsföreningar

För enklare försäljning typ bröd, bullar mindre loppmarknad krävs inget polistillstånd i Lidingö centrum. Däremot krävs ett avgiftsfritt tillstånd från Lidingö stad. Kontakta stadens kundcenter.

Till toppen av sidan