Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hastigheter

Hastighetsgränserna på Lidingö är anpassade efter dagens förutsättningar vad gäller trafiksäkerhet, vägstandard, fordonsutveckling och miljö.

Massor av 30-skyltar.

Vi har anpassat hastigheten i närheten av skolor och på mer trafikerade vägar, eftersom det enligt statistiken sker flest olyckor där. Grundprinciperna för de olika hastigheterna är:

  • 30 kilometer per timme för vägar med blandtrafik, vägar i bostadsområden, vägar i centrum och vid skolor.
  • 40 kilometer per timme för mer trafikerade vägar med gångbanor och för vägar med cyklar på körbanan.
  • 60 kilometer per timme för trafikleder, vägar med större avstånd mellan korsningar samt vägar där gång- och cykelbana är separerad längs vägen.

Hastigheten har stor betydelse

En olycka kan bero på olika faktorer men hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får.

En krock i 60 kilometer i timmen motsvarar till exempel ett fall från fjärde våningen i ett hus. En krock i 80 kilometer i timmen motsvarar ett fall från åttonde våningen i ett hus.

Hastighetsgränserna sätter vi därför utifrån hur allvarliga följder en eventuell trafikolycka får. Det finns goda chanser att överleva om hastigheten inte överstiger:

  • 30 kilometer per timme vid kollision mellan oskyddad trafikant och bil.
  • 50 kilometer per timme vid sidokollision.
  • 70 kilometer per timme vid frontalkollision.

Ökad respekt och acceptans för hastigheterna

Vi anlägger cirkulationsplatser, gör avsmalningar i körbanan och höjer övergångsställen för att få en bättre efterlevnad av våra hastighetsgränser, men det går inte att bygga bort hastighetsöverträdelser helt och hållet. Staden kan tyvärr inte garantera att regler efterföljs och vi har därför alla ett eget ansvar att hjälpas åt att hålla hastigheterna för att öka trafiksäkerheten.

Hastighetsmätningar

Vi gör hastighetsmätningar varje år. Det är på platser där vi fått in synpunkter från Lidingöbor eller ställen som vi själva identifierat. Resultatet av mätningar och förslag på åtgärder presentas sedan för politikerna som beslutar vilka åtgärder som ska göras var. Under hösten 2020 gjordes hastighetsmätningar på 56 platser på ön.

Förebyggande arbete

Mycket av arbetet med trafiksäkerhet är förebyggande. Vi har skyltat om, gjort avsmalningar i körbanan, anlagt cirkulationsplatser och höjt övergångsställen för att få en bättre efterlevnad av våra ändrade hastigheter, men det går inte att bygga bort hastighetsöverträdelser helt och hållet. Vi har alla ett eget ansvar att hjälpas åt att hålla hastigheterna för att stärka trafiksäkerheten.

Åtgärder som höjer säkerheten

Gupp, chikaner, stopphållplatser. Det finns många sätt att höja säkerheten i trafiken. Lidingö stad utgår från Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort när vi jobbar med detta. Katalogen beskriver de flesta åtgärderna för att öka trafiksäkerheten som genomförs idag. Det ger oss underlag att välja åtgärd och genomföra den på ett medvetet sätt. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som ger ut åtgärdskatalogen.

Kontakt
Till toppen av sidan