Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Träd, häckar och buskage

Träd, häckar och buskage på villatomter och andra fastigheter utgör ofta allvarliga hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Du som fastighetsägare har ett stort ansvar. Ett sätt att minska antalet olyckor är att se till att växtligheten på din tomt inte utgör en olycksfaktor.

Tänk på:

  • Häckar, buskar och liknande inte får skymma sikten för bilförare och andra trafikanter som närmar sig vägkorsningen där du bor.
  • Tomthäcken ska klippas ner till 80 centimeter över vägen, minst 10 meter i vardera riktningen.
  • För att fotgängare ska kunna passera riskfritt på gångbanan klipper du ner utstickande trädgrenar så att det är fritt 2,5 meter uppåt.
  • För att fordon ska kunna passera utan hinder eller skymd sikt ska utstickande trädgrenar klippas bort så att det är fritt minst 4,7 meter över körbanan.
  • Grenar som skymmer gatubelysning, vägmärken eller gatunamn ska klippas bort.
  • Om olyckan skulle vara framme kan du ställas till svars enligt Plan- och bygglagen.

Enligt 3 kap 17 § Plan- och bygglagen anges bland annat:

"Tomter ska, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."

Kontakt
Till toppen av sidan