Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Eldning av trädgårdsavfall

Du får bara elda trädgårdsavfall under begränsade perioder vår och höst. Eldning sker under eget ansvar och får inte störa dina grannar. Men kompostera helst.

Trädgårdsavfall som brinner.

Trädgårdsavfall ska helst komposteras eller transporteras till Södergarns trädgårdsavfallsanläggning. Mindre mängder kan även lämnas på Stockby Returpark. Du som inte har möjlighet till detta får elda torrt trädgårdsavfall under tiden 1–30 april och 1–31 oktober. Det är bara tillåtet att bränna trädgårdsavfall, inte byggmaterial som brädor eller gamla möbler av trä.

Tänk på att eldningen inte får störa dina grannar. Elda bara vid bra väderleksförhållanden, inte vid stark vind, när marken är torr eller så att rök och gnistor riskerar att spridas. Det är inte tillåtet att elda om det råder eldningsförbud. Kontrollera brandriskprognosen på Storstockholms brandförsvar, telefon 08-454 83 39.

Nytt om eldning av trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 gäller nya EU-regler om att trädgårdsavfall i första hand ska materialåtervinnas. Naturvårdsverkets tolkning är att det i praktiken inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall på tomten. I stället ska det komposteras eller lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Vi ska nu se över vad de nya reglerna om eldning innebär för Lidingö. Tills vidare gäller därför våra nuvarande lokala föreskrifter om eldning av trädgårdsavfall. Det innebär att du som inte har möjlighet att kompostera ditt trädgårdsavfall eller transportera bort det för återvinning får elda torrt trädgårdsavfall på tomten under april och oktober 2024. Detta förutsatt att det sker utan olägenheter för dina grannar och att brandföreskrifter följs.

För dig som ska ansöka om majbrasa på allmän plats gäller tills vidare samma regler som tidigare.

Hämtning av trädgårdsavfall

Om du bor i småhus har du möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Då hämtas trädgårdsavfallet från din bostad varannan vecka mellan april och november. Mindre mängder trädgårdsavfall kan lämnas på Stockby Returpark och större mängder på Södergarns Trädgårdsavfallsanläggning.

Vid eldning, tänk på att:

  • Alltid ha släckutrustning till hands, vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa.
  • Vattna ordentligt runt eldningsplatsen
  • Bevaka elden hela tiden
  • Se till att elden är ordentligt släckt. Detta kan behöva göras under flera timmar efter att elden slocknat.

 

Till toppen av sidan