Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Villor och fritidshus – avfallshantering

Bor du i villa eller fritidshus väljer du abonnemang och hämtningsintervall som passar ditt behov.

En grön och en brun soptunna.

Sortera det som går att återvinna och håll samtidigt nere dina kostnader för avfallshantering. Matavfall, tidningar och förpackningar är exempel på sånt som bör sorteras ut för återvinning. Ju mer du sorterar desto mindre mängder restavfall får du kvar och du kan med stor sannolikhet minska kostnaderna för tömning av gröna kärlet.

När hämtas mitt avfall?

Uppehåll i hämtning av restavfall

För småhus kan uppehåll beviljas för dig som har något av följande:

 • Permanent bostad – om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst fyra månader under ett år. Renovering och ombyggnation räknas som nyttjande av fastighet.
 • Fritidsfastighet – om fastigheten inte nyttjas under hela hämtningsperioden vecka 15–44.

Ansök om uppehåll i hämtning av restavfall senast fyra veckor före uppehållet. Kontaktuppgifter till kundcenter hittar du i rutan längst ner på sidan.

Uppehåll beviljas för maximalt ett år i taget.

Miljöboxen

Låda fylld med småel - illustration

Miljöboxen gör det enkelt för dig som bor i radhus eller villa att bli av med ditt farliga avfall. När boxen är full kontaktar du oss så kommer vi och tömmer. Kostnadsfritt.

1. Beställ miljöboxen

Om du inte redan har en miljöbox kontaktar du kundcenter  så kommer vi hem med den till dig. Det kostar ingenting. Se kontaktuppgifter till kundcenter längst ner på sidan.

Bor du på Storholmen så kan du tyvärr inte få miljöboxen hämtad. Du lämnar istället ditt farliga avfall på Stockby returpark.

2. Sortera ditt avfall

Sortera ditt farliga avfall innan du lägger det i miljöboxen. Förpacka avfallet i påsar, exempelvis batterier för sig, och märk påsarna tydligt.

Vilket avfall lägger jag i miljöboxen?

 • Allt i mindre storlek som har sladd eller batteri – t ex småelektronik och batterier
 • Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
 • Färg (även vattenlöslig), sprayfärg, lack, lim, intorkade burkar och penslar
 • Kemikalier och giftiga rengöringsmedel
 • Kosmetikaförpackningar med innehåll – exempelvis hårspray, nagellack, spraydeodorant
 • Kvicksilverhaltiga produkter – exempelvis äldre febertermometrar
 • Olja i mindre förpackningar som spillolja, motorolja och matolja
 • Större elavfall lämnar du till Stockby returpark eller låter det hämtas mot betalning.

3. Ring så tömmer vi

När boxen är full ringer eller mejlar du, så kommer vi och tömmer. Telefon 08-731 33 03. Meddela oss gärna vad din box innehåller, det gör det lättare för oss att följa de lagar och regler som gäller för insamling av farligt avfall.

4. Ställ ut miljöboxen

På tömningsdagen ställer du ut miljöboxen väl synlig vid fastighetsgräns, till exempel vid brevlåda eller soptunna. Som fastighetsägare ansvarar du för miljöboxen och dess innehåll tills vi kommer och tömmer den. Efter tömning ställer vi tillbaka din miljöbox på samma plats.

Hämtningen är gratis, men om du missar att ställa ut boxen efter en bokad hämtning tillkommer en bomkörningsavgift enligt gällande taxa. Har du frågor är du välkommen att kontakta kundcenter.

Förpackningsinsamling

Information om kommande förändringar

De större förpackningarna av till exempel papper behöver du lämna på antingen Stockby återvinningscentral eller din närmaste återvinningstation.

Glöm inte att platta till och packa ihop så att så många förpackningar som möjligt får plats i säckar och behållare.

Återvinningsstationer

Från den 1 januari 2024 tar Lidingö stad över de 22 återvinningsstationer som finns placerade runt om på ön. Här kan du lämna förpackningar av papper, plast, metall och färgat och ofärgat glas samt tidningar. Tänk på att vika och platta ihop förpackningarna så att det får plats så mycket som möjligt i behållarna. Det är inte tillåtet att lämna saker utanför behållarna. Nedskräpning är förbjudet och kan polisanmälas. Tömning sker nästan varje dag av alla behållare och städning sker tre gånger i veckan. Har du synpunkter på stationerna kontaktar du Lidingö stads kundcenter.

Återvinningsstationer

Grovavfall, grovsopor

Grovsopor är skrymmande hushållssopor som inte får plats i ditt kärl. Grovsoporna är ofta återvinningsbara och när du källsorterar dem kan de komma till nytta igen.

Exempel på grovsopor

Trämöbler, stålmöbler, textilklädda möbler, hatthyllor, solstolar i trä och plast, porslin, metall, badmintonracket, keramik, barnvagnar, bilbarnstolar, badrumsskåp i plast eller i metall, pulkor, cyklar, serveringsbrickor, blomkrukor, manuella gräsklippare och mattor med mera.

Detta räknas inte som grovsopor

Byggavfall, elavfall, trädgårdsavfall, badkar, köksskåp, fasta installationer så som handfat, värmepumpar eller värmepannor, heltäckningsmattor samt bildelar med mera. Rivningsmaterial ska lämnas på Stockby returpark.

Stockby returpark

Sortera avfallet rätt, Sörabs sorteringsguide Länk till annan webbplats.

En kostnadsfri hämtning per år för småhus

Det ingår en kostnadsfri hämtning av grovsopor per kalenderår i abonnemanget för hushållssopor. Du kan lämna upp till två kubikmeter grovsopor per tillfälle. Ring eller mejla Kundcenter för att beställa hämtning av grovsopor - se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Tänk på att:

 • Ställa ut dina grovsopor senast klockan 06.30 på hämtdagen. Du får lämna max 2 kubikmeter vid detta tillfälle.
 • Vi reserverar oss för att visst avfall, till exempel soffor, kan vara för stora/tunga för att hämta.
 • Det går också att beställa budad hämtning av grovsopor mot betalning om du redan har använt din kostnadsfria hämtning.   Kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

För att teckna abonnemang för grovsopor, kontakta kundcenter.

Trädgårdsavfall – abonnemang, kompostering

Abonnemang

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall tecknas hos kundcenter. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka eller en gång per månad i ett 370 liter stort kärl. Hämtningarna sker under sommarsäsongen mellan april och november. För specifik hämtdag se "Mina sidor". Det går även att beställa en budad hämtning av trädgårdsavfall via kundcenter under samma period. Övrig tid kan trädgårdsavfall lämnas på Stockby ÅVC eller Södergarn.

Kärlet ska ställas ut senast klockan 06.30 den dag du har hämtning.

Priser finns i avfallstaxan.

Trädgårdskompost

Anlägg en trädgårdskompost på din tomt för att ta tillvara avfallet.

Fördelar med att ta tillvara ditt trädgårdsavfall

 • Den naturliga balansen i naturen riskerar inte att störas av trädgårdsväxter som slängs i naturen
 • Värdefullt kompostmaterial tas till vara
 • Värdefullt flismaterial går till värmeverk
 • Naturen hålls prydlig
 • Täta nässelsnår bildas inte på grund av höga kvävenivåer
 • Inhemska arter riskerar inte att trängas undan
 • Råttor och andra skadedjur ges inte plats

Lämna trädgårdsavfall, Södergarns kompost- och flisanläggning

Lämna trädgårdsavfall hos Stockby returpark

Slam och latrin, abonnemang

Du som har permanent bostad eller fritidsbostad, och som inte är ansluten till kommunalt avlopp, behöver enligt renhållningsordningen ha ett abonnemang för tömning av latrin eller slam.

Vem hämtar på Lidingö?

Tömning av slam och latrin sköter från och med 1 april 2024 vår entreprenör Cijatank AB. Kontakta kundcenter för beställning, abonnemang och frågor kring slam och latrin.

Slam

 • Cijatank tömmer slutna tankar, slamavskiljare med wc-avlopp och minireningsverk minst två gånger per år från permanentbostäder och minst en gång per år från fritidsbostäder.
 • Slam från slamavskiljare med BDT-avlopp hämtas minst en gång per år från permanentbostäder och en gång vartannat år för fritidsbostäder.

Latrin

 • Från permanentbostäder utan allmän avloppsanslutning hämtar Cijatank en gång var fjärde vecka, tretton gånger per år.
 • Från fritidshus, koloniområden, fritidsanläggningar och liknande hämtar Cijatank var fjärde vecka, veckorna 20, 24, 28, 32, 36, 40. Hämtning utöver detta sker efter beställning.

Extra säckar och matavfallspåsar

Extra säckar

Om du vid tillfälle får ovanligt mycket sopor har du möjlighet att köpa extra säckar via kundcenter. En rulle med 10 betalsäckar kostar 900 kronor. De fyllda extrasäckarna ställer du sedan ut till nästa ordinarie hämtning.

För att klara ordinarie behov av sophämtning har du skyldighet att ha ett passande abonnemang. Kontakta kundcenter så hjälper de till.

Extra matavfallspåsar

Fler matavfallspåsar beställer du enklast genom att logga in på Mina sidor, eller kontakta kundcenter. Påsar finns också att hämta på Stockby Returpark, Stockbyvägen 3.

Returpapper

Returpapper lämnas på återvinningsstationerna eller på Stockby återvinningscentral.

Från och med år 2022 är det Lidingö stad som är ansvarig för insamlingen och återvinningen av returpapper då producentansvaret upphör.

Bygg- och rivningsavfall

Bygger du hus eller renoverar? Från och med 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall ett kommunalt avfall om du själv producerat det i ditt hushåll.

Du kan då mot en avgift beställa hämtning av Sörab och få avfallet hämtat i storsäck under förutsättning att det är sorterat i:

 • Plast
 • Mineraler (betong, tegel. keramik, klinker)
 • Trä
 • Metall
 • Glas
 • Gips

Du kan också välja att lämna avfallet på Stockby ÅVC kostnadsfritt som privatperson. Om du kommer med företagsbil utgår en kostnad.

Hämtning av byggavfall i storsäck, Sörabs webbplats Länk till annan webbplats.

Om du anlitar en hantverkare för arbetet så ska inte avfallet hämtas av kommunens transportörer, utan det är hantverkaren som ansvarar för avfallet.

Till toppen av sidan