Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Villor och fritidshus – avfallshantering

Bor du i villa eller fritidshus väljer du abonnemang och hämtningsintervall som passar ditt behov.

En grön och en brun soptunna.

Sortera det som går att återvinna och håll samtidigt nere dina kostnader för avfallshantering. Matavfall, tidningar och förpackningar är exempel på sånt som bör sorteras ut för återvinning. Ju mer du sorterar desto mindre mängder restavfall får du kvar och du kan med stor sannolikhet minska kostnaderna för tömning av gröna kärlet.

När hämtas mitt avfall?

Hushållsavfall – avgifter och abonnemang

Alla fastighetsägare måste enligt lag ha abonnemang för sophämtning. Du kontaktar kundcenter att teckna abonnemang. Den samlade årsavgiften för sophämtning består av en fast avgift, en rörlig avgift och eventuella tilläggsavgifter. Samtliga avgifter är inklusive moms.

Fast avgift

 • Småhus, per hushåll: 827 kronor/år
 • Fritidshus, per hushåll: 701 kronor/år

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaden för insamling och behandling av hushållsavfall. Avgiften anges i kronor per kärl/behållare och antal hämtningar per år.

Dela kärl

Om du vill dela avfallskärl med din granne ansöker du om det hos kundcenter.

 Småhus per abonnemang och år (inkl moms)

Hämt-intervall


Kärl:

Var 7:e dag

52 ggr per år

Var 14:e dag

26 ggr per år

Var 28:e dag

13 ggr per år*

Matavfall

140 liter

410

0

    X

190 liter

2 203

991

496

240 liter

2 402

1 081

540

370 liter

3 341

1 504

752

660 liter

4 918

2 213

1 106

 * Alternativet är endast valbart  vid samtidig utsortering av matavfall via central insamling eller godkänd hemkompostering eller vid användning av avfallskvarn.


Fritidshus per abonnemang och år (inkl moms)

Hämt-

intervall


Kärl:

Var 7:e dag

26 ggr/år

Var 14:e dag

13 ggr/år

Var 28:e dag

7 ggr/år*

Matavfall

140 liter

205

0

X

190 liter

1 144

572

305

240 liter

1 248

624

333

370 liter

1 735

868

463

660 liter

2 553

1 276

681

 * Alternativet är endast valbart vid samtidig utsortering av matavfall via central insamling eller godkänd hemkompostering eller vid användning av avfallskvarn.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

För småhus kan uppehåll beviljas för dig som har något av följande:

 • Permanent bostad – om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst fyra månader under ett år.
 • Fritidsfastighet – om fastigheten inte nyttjas under hela hämtningsperioden vecka 15–44.

Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall senast fyra veckor före uppehållet. Kontaktuppgifter till kundcenter hittar du i rutan längst ner på sidan.

Uppehåll beviljas för maximalt ett år i taget.

Matavfall, teckna abonnemang

Teckna abonnemang så bidrar du till ett miljövänligare Lidingö. När vi fått din beställning kommer du att få allt du behöver för att komma igång – ett 140 liters ventilerat kärl, specialtillverkade papperspåsar, påshållare och information om hur sorteringen går till.

Abonnemanget har ingen bindningstid, så du kan ändra eller säga upp abonnemanget när du vill.

Är du ägare av flerbostadshus och vill beställa abonnemang för matavfall? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rörliga avgifter för småhus

Här kan du jämföra de rörliga avgifterna för olika kärlstorlekar och hämtintervall. Priserna avser per abonnemang och år (inkl moms).


Hämtintervall


Kärl:

Var 7:e dag

52 ggr per år

Var 14:e dag

26 ggr per år

Var 28:e dag

13 ggr per år*

Matavfall

140 liter

410

0

    X

190 liter

2 203

991

496

240 liter

2 402

1 081

540

370 liter

3 341

1 504

752

 * Alternativet är endast valbart  vid samtidig utsortering av matavfall via central insamling eller godkänd hemkompostering eller vid användning av avfallskvarn.

Matavfall

Miljöboxen

Låda fylld med småel - illustration

Miljöboxen gör det enkelt för dig som bor i radhus eller villa att bli av med ditt farliga avfall. När boxen är full kontaktar du oss så kommer vi och tömmer. Kostnadsfritt.

1. Beställ miljöboxen

Om du inte redan har en miljöbox kontaktar du kundcenter  så kommer vi hem med den till dig. Det kostar ingenting. Se kontaktuppgifter till kundcenter längst ner på sidan.

Bor du på Storholmen så kan du tyvärr inte få miljöboxen hämtad. Du lämnar istället ditt farliga avfall på Stockby returpark.

2. Sortera ditt avfall

Sortera ditt farliga avfall innan du lägger det i miljöboxen. Förpacka avfallet i påsar, exempelvis batterier för sig, och märk påsarna tydligt.

Vilket avfall lägger jag i miljöboxen?

 • Allt i mindre storlek som har sladd eller batteri – t ex småelektronik och batterier
 • Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
 • Färg (även vattenlöslig), sprayfärg, lack, lim, intorkade burkar och penslar
 • Kemikalier och giftiga rengöringsmedel
 • Kosmetikaförpackningar med innehåll – t ex hårspray, nagellack, spraydeodorant
 • Kvicksilverhaltiga produkter – t ex äldre febertermometrar
 • Olja i mindre förpackningar som spillolja, motorolja och matolja
 • Större elavfall lämnar du till Stockby returpark eller låter det hämtas mot betalning.

3. Ring så tömmer vi

När boxen är full ringer eller mejlar du, så kommer vi och tömmer. Telefon 08-731 33 03. Meddela oss gärna vad din box innehåller, det gör det lättare för oss att följa de lagar och regler som gäller för insamling av farligt avfall.

4. Ställ ut miljöboxen på din tomt

På tömningsdagen ställer du miljöboxen synligt inne på din tomt. Som fastighetsägare ansvarar du för miljöboxen och dess innehåll tills vi kommer och tömmer den. Efter tömning ställer vi tillbaka din miljöbox på samma plats.

Hämtningen är gratis, men om du missar att ställa ut boxen efter en bokad hämtning tillkommer en bomkörningsavgift enligt gällande taxa. Har du frågor är du välkommen att kontakta kundcenter. 

Fastighetsnära förpackningsinsamling

Företaget TMR hämtar kostnadsfritt förpackningar gjorda av papper, plast och metall från din fastighet om du bor i villa eller från din lägenhet om du bor i flerfamiljshus via sin tjänst "TMR Pick-Up Service".

Registrera dig som kund, Få säckar och sorteringskassar på posten och fyll sedan säckarna med sorterade förpackningar. När du har fyllt 5-6 säckar beställer du hämtning och får påsarna hämtade och körda till återvinning inom ett par dagar.

Läs mer och registrera dig på TMRs hemsida Länk till annan webbplats.

De större förpackningarna av till exempel papper behöver du fortfarande lämna på antingen Stockby återvinningscentral eller din närmaste återvinningstation.

Glöm inte att platta till och packa ihop så att så många förpackningar som möjligt får plats i säckar och behållare.

Återvinningstationer

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Lämna dina förpackningar och tidningar på någon av FTI:s återvinningsstationer som finns runt om på Lidingö.

Återvinningsstationer

Grovavfall, grovsopor

Grovsopor är skrymmande hushållssopor som inte får plats i ditt kärl. Grovsoporna är ofta återvinningsbara och när du källsorterar dem kan de komma till nytta igen.

Exempel på grovsopor

Trämöbler, stålmöbler, textilklädda möbler, hatthyllor, solstolar i trä och plast, porslin, metall, badmintonracket, keramik, barnvagnar, bilbarnstolar, badrumsskåp i plast eller i metall, pulkor, cyklar, serveringsbrickor, blomkrukor, manuella gräsklippare och mattor med mera.

Detta räknas inte som grovsopor

Byggavfall, elavfall, trädgårdsavfall, badkar, köksskåp, fasta installationer så som handfat, värmepumpar eller värmepannor, heltäckningsmattor samt bildelar med mera. Rivningsmaterial ska lämnas på Stockby returpark.

Stockby returpark

Sortera avfallet rätt, Sörabs sorteringsguide Länk till annan webbplats.

En kostnadsfri hämtning per år för småhus

Det ingår en kostnadsfri hämtning av grovsopor per kalenderår i abonnemanget för hushållssopor. Du kan lämna upp till två kubikmeter grovsopor per tillfälle. Ring eller mejla Kundcenter för att beställa hämtning av grovsopor - se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 • Bor du på södra ön hämtar vi dem på valfri tisdag.
 • Bor du på norra ön hämtar vi dem på valfri fredag.

Tänk på att:

 • Ställa ut dina grovsopor senast klockan 06.30 på hämtdagen: tisdagar för södra ön; fredagar för norra ön. Du får lämna max 2 kubikmeter vid detta tillfälle.
 • Vi reserverar oss för att visst avfall, till exempel soffor, kan vara för stora för att hämta.
 • Det går också att beställa budad hämtning av grovsopor mot betalning om du redan har använt din kostnadsfria hämtning. Vi hämtar då dina grovsopor en valfri tisdag om du bor på södra ön eller valfri fredag om du bor på norra ön.  Kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

För att teckna abonnemang för grovsopor, kontakta kundcenter.

Trädgårdsavfall – abonnemang, kompostering

Abonnemang

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall tecknas hos kundcenter. Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka eller en gång per månad i ett 370 liter stort kärl. Hämtningarna sker under veckorna 15–46. Det går även att beställa en budad hämtning av trädgårdsavfall via kundcenter under samma period. Övrig tid kan trädgårdsavfall lämnas på Stockby ÅVC eller Södergarn.

Kärlet ska ställas ut senast klockan 06.30 den dag du har hämtning.

 • Varannan veckas-hämtning: 1 250 kronor per år.
 • Var fjärde veckas-hämtning: 625 kronor per år.

Trädgårdskompost

Anlägg en trädgårdskompost på din tomt för att ta tillvara avfallet.

Fördelar med att ta tillvara ditt trädgårdsavfall

 • Den naturliga balansen i naturen riskerar inte att störas av trädgårdsväxter som slängs i naturen
 • Värdefullt kompostmaterial tas till vara
 • Värdefullt flismaterial går till värmeverk
 • Naturen hålls prydlig
 • Täta nässelsnår bildas inte på grund av höga kvävenivåer
 • Inhemska arter riskerar inte att trängas undan
 • Råttor och andra skadedjur ges inte plats

Lämna trädgårdsavfall, Södergarns kompost- och flisanläggning

Lämna trädgårdsavfall hos Stockby returpark

Slam och latrin, abonnemang

Du som har permanent bostad eller fritidsbostad, och som inte är ansluten till kommunalt avlopp, behöver enligt renhållningsordningen ha ett abonnemang för tömning av latrin eller slam.

Vem hämtar på Lidingö?

Tömning av slam och latrin på Lidingö sköter vår entreprenör LS Tankservice. Du vänder dig direkt till entreprenören för att få ett abonnemang.

LS Tankservice, Sortera.se webbplats Länk till annan webbplats.

Slam

 • LS Tankservice tömmer slutna tankar, slamavskiljare med wc-avlopp och minireningsverk minst två gånger per år från permanentbostäder och minst en gång per år från fritidsbostäder.
 • Slam från slamavskiljare med BDT-avlopp hämtas minst en gång per år från permanentbostäder och en gång vartannat år för fritidsbostäder.

Latrin

 • Från permanentbostäder utan allmän avloppsanslutning hämtar LS Tankservice en gång var fjärde vecka, tretton gånger per år.
 • Från fritidshus, koloniområden, fritidsanläggningar och liknande hämtar LS Tankservice var fjärde vecka, veckorna 20, 24, 28, 32, 36, 40. Hämtning utöver detta sker efter beställning.

Extra säckar och matavfallspåsar

Extra säckar

Om du vid tillfälle får ovanligt mycket sopor har du möjlighet att köpa extra säckar via kundcenter. En rulle med 10 betalsäckar kostar 825 kronor. De fyllda extrasäckarna ställer du sedan ut till nästa ordinarie hämtning.

För att klara ordinarie behov av sophämtning har du skyldighet att ha ett passande abonnemang. Kontakta kundcenter så hjälper de till.

Extra matavfallspåsar

Fler matavfallspåsar beställer du enklast genom att logga in på Mina sidor, eller kontakta kundcenter. Påsar finns också att hämta på Stockby Returpark, Stockbyvägen 3.

Till toppen av sidan