Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Matavfall

Ungefär 40 procent av dina hushållssopor består av matavfall som kan bli klimatsmart biogas och biogödsel. Att sortera ut matavfallet är enkelt. Teckna abonnemang så bidrar du till ett miljövänligare Lidingö.

Illustration av en avfallspåse med texten Att sortera ut matavfall är smart för både miljön och plånboken

Företag/ verksamheter

Gröna linjen

Ditt matavfall blir biogödsel och fordonsgas

Matavfallet transporteras till en biogasanläggning. där det bearbetas till en flytande blandning som kallas för slurry. Slurryn genomgår en rötningsprocess då miljontals hungriga mikro­organismer sätter i sig maten som du kastat. Gaserna som frigörs när mikro­organismerna smälter skrov­målet samlas in och förädlas till fordons­gas.

Material som blir kvar efter rötningen kallas biogödsel. Biogödseln är sprängfylld av näring och mullämnen och sprids på åkrar där ny mat odlas. På så sätt kommer ditt matavfall till nytta på mer än ett sätt. Vi lyfter på hatten och säger tack för maten!

Obligatoriskt att sortera ut matavfall 2024

Matavfallet måste sorteras ut

Matavfallssortering är frivilligt på Lidingö i dag. Från den 1 januari 2024 är alla hushåll och verksamheter skyldiga att sortera ut matavfallet från sina vanliga sopor och kommunen är skyldig att hämta det. Detta innebär att vi kommer att ställa ut bruna matavfallskärl till alla småhus som inte redan sorterar. Vi kommer också att kontakta och hjälpa de flerfamiljshus och verksamheter som inte sorterar i dag att starta upp matavfallssortering. För Storholmen och övriga öar pågår ett arbete med att se över avfallshanteringen i stort och i det arbetet inkluderas matavfall.

Det går bra att dela matavfallskärl med sin granne om man är ett litet hushåll. Kontakta kundcenter så får du hjälp.

Mer information kommer att skickas ut till hushållen under året och ett tips är att hålla koll här på webben där vi kommer att uppdatera informationen allt eftersom.

Det här gäller för småhus

Matavfallskärl kommer att ställas ut under 2023 i anslutning till ditt gröna sopkärl om du inte redan har ett. Vid leverans kommer du även att få ett startpaket bestående av en korg att ha i köket samt två buntar med papperspåsar och en sorteringsanvisning. Matavfallsinsamlingen är kostnadsfri och gör att du kanske kan ändra ditt abonnemang för restavfall till färre hämtningar per år och spara pengar. Matavfallet hämtas var fjortonde dag.

Tillfällig dispens från utsortering av matavfall

Bor du i en-eller tvåfamiljshus och komposterar ditt matavfall behöver du inte ansöka om dispens från utsortering av matavfall. Om du väljer att kompostera ditt matavfall behöver du anmäla det till staden.

Om du upplever att utsortering av matavfall inte går att genomföra kan du som fastighetsägare ansöka om dispens från obligatorisk utsortering. En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, till exempel om du har platsbrist, vid dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. Från och med september 2023 kommer det att finnas ett formulär på vår webbplats där du kan ansöka om dispens.

Vad räknas som matavfall?

Vi ser till att ditt matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. En påse med 2 kilo matavfall, omvandlat till biogas kan driva en personbil 2,5 kilometer. Eftersom biogödseln kommer att spridas på åkermark för att odla ny mat är det viktigt att matavfallet hålls fritt från plast och övrigt avfall.

Matavfall (brunt kärl)

 • Matrester (tillagade och råa)
 • Mat som blivit dålig
 • Skal, ben och kärnor
 • Kaffesump och kaffefilter
 • Tesump och tepåsar
 • Ofärgat hushållspapper
 • Ofärgade pappersservetter

Restavfall (grönt kärl)

 • Mindre mängd jord, sand och lecakulor. Större mängder lämnas på återvinningscentral
 • Snittblommor och krukväxter
 • Dammsugarpåsar och innehåll
 • Tobak, cigarettfimpar och snus
 • Kattsand, djurströ och hundbajspåsar
 • Blöjor, bindor och tamponger
 • Tuggummi
 • Grillkol och aska

Tips för dig som sorterar matavfall

Med lite enkla knep slipper du både fukt och lukt från ditt avfall.

Tips under sommaren

 • Använd gärna dubbla papperspåsar under den varma perioden.
 • Byt påse minst var tredje dag, även om den inte är helt fylld.
 • Ställ kärlet på en skuggig plats.
 • Rengör ditt kärl med jämna mellanrum, gärna någon extra gång på sommaren. Häll i några droppar ättika i kärlet efteråt.

Undvik fukt

 • Använd alltid påshållaren, den håller påsen luftad och torr.
 • Låt blött avfall rinna av i vasken innan det läggs i påsen.
 • Låt kaffesumpen torka till en stund innan du slänger den.
 • Släng ofärgat hushållspapper och använda ofärgade papersservetter med matavfallet, det suger upp en hel del av fukten.
 • Använd dubbla papperspåsar om matavfallet är mycket blött.
 • Fyll aldrig papperspåsen till mer än den streckade linjen så att du kan vika in kanten ordentligt.

Undvik lukt

 • Slå in fiskrens och räkskal i ofärgat hushållspapper innan du slänger det i papperspåsen.
 • Vik ihop papperspåsen noggrant innan du lägger den i avfallskärlet.
 • Ställ kärlet i skugga under de varma sommarmånaderna.
 • Rengör ditt kärl med jämna mellanrum, gärna någon extra gång på sommaren. Häll i några droppar ättika i kärlet efteråt.
 • Täck inte över påsen med lock eller dylikt.

Undvik fastfrusna papperspåsar i kärlet

 • Låt matavfallet rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i papperspåsen. Använd gärna slaskskrapa.
 • Använd alltid påshållaren som du fick av oss. Den håller påsen luftad och torr.
 • Är din papperspåse fuktig kan du lägga den ute i någon timme innan du lägger den i avfallskärlet.

Behöver du beställa nya påsar så kan du beställa via Mina sidor som finns både under e-tjänster och direkt under avfall.

Kompostering

Trädgårdskompost

En trädgårdskompost gör du enkelt av exempelvis kompostgaller. Du kan lägga ner allt avfall som kommer från trädgården, men inte hushållsavfall.  En välskött kompost ska i stort sett inte lukta alls. Kontakta gärna grannen innan du placerar en kompost vid en tomtgräns och placera komposten så att grannen inte störs.

Hushållskompost

Att kompostera matavfall är ett enkelt och bra sätt att nyttja dina matrester och producera din egen jord. Innan du anlägger en kompost för hushållsavfall ska du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Anmälan är avgiftsfri för en- och tvåfamiljshus.

Kompostering av annat avfall, anmälan e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behållaren för hushållskompost ska vara tät

Behållaren måste vara tät, det vill säga ha både lock och botten, så att råttor, möss och fåglar inte tar sig in. Under vintern krävs också att behållaren är isolerad, annars kommer förmultningsprocessen inte i gång.

Behållaren bör rymma runt 50 liter hushållsavfall per person.

Vad du kan lägga i hushållskomposten

Du kan kompostera praktiskt taget allt från växt- och djurriket. Undvik däremot att lägga dit aska, dammsugarpåsar, blöjor, vaxat papper och kemikalier. För att undvika att sprida ogräs bör du inte lägga i ogräsplantor i frö eller som gått i blom i komposten.

Lukt

Matavfallet måste hela tiden täckas med strö, exempelvis kompostjord, sågspån eller torvmull, för att undvika dålig lukt och små flugor. Om komposten blir för blöt eller för kompakt kan den börja lukta. I en fungerande varmkompost tar processen från avfall till kompostjord mellan åtta och tio månader.

Avfallskvarn

Avfallskvarn kan monteras under diskbänken och den blir då kopplad till det kommunala avloppssystemet. Avfallskvarnen mal ditt organiska köksavfall och transporteras tillsammans med vatten genom avloppsledningsnätet till ett reningsverk. Avfallet genomgår där behandling och omvandlas till bland annat biogas och biogödsel. Den gödsel som kommer ut ifrån denna process är inte lika ren som den som framställs genom stadens matavfallsinsamling.

Installation av kvarn

Köksavfallskvarn får endast installeras i undantagsfall och är inte tillåtet i flerbostadshus. Innan en kvarn kan installeras måste den godkännas av Lidingö stad, som då gör en prövning.

Syftet med en prövning är att minimera risken för driftproblem i det allmänna avloppsledningsnätet. Fett från slammet från köksavfallskvarnen kan medföra igensatta ledningar och en igensatt avloppsledning kan medföra källaröversvämningar i intilliggande fastigheter.

Exempel på organiskt avfall du kan mala

 • Skal från frukter, rotfrukter och grönsaker
 • Kaffe- och tesump, inklusive filter 
 • Matrester, både tillagade och råa, av kött, fisk och annat 
 • Äggskal 
 • Hushållspapper och servetter 

Mal inte ner hårda eller sega material så som grova köttben, senor, fiskskinn, majskolvar samt stora mängder fett och deg, eftersom det kan förstöra ledningar och kvarn.

Till toppen av sidan