Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Riskavfall

Som privatperson kan du lämna in riskavfall på de apotek som har avtal med vårat avfallsbolag. Riskavfall i hemmet kan till exempel var diabetessprutor eller överblivna läkemedel.

Stickande och skärande

Privatpersoner kan lämna stickande, skärande och smittförande avfall i en så kallad Safeclip-behållare som du kan få på apoteket.

När behållaren är full lämnar du den till apoteket igen. Smittförande avfall som har stickande och skärande egenskaper får utan tidsgräns förvaras i behållare i rumstemperatur. Förvaring längre tid än ett dygn och kortare tid än sju dygn ska ske i en lufttemperatur av högst + 8°C . Förvaring längre tid än sju dygn och längst ett år ska ske i frys.

Alla kanyler, skalpeller, lancetter, knivblad med mera som har varit i kontakt med kroppsvätskor är enligt Socialstyrelsen smittförande avfall. Allt skärande och stickande riskavfall ska hanteras på samma sätt, oavsett om det varit i kontakt med kroppsvätskor eller inte.

Smittförande

Smittförande avfall är allt som är, eller bedöms vara förorenat med organiskt material med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer som tillhör skyddsklass 3-4. Exempel på denna typ av avfall är slangar, kompressorer och bomullstussar. Det läggs i plastpåsar och riskavfallskartonger som är märkta med smittförande.

Smittförande avfall får inte förvaras i rumstemperatur längre än ett dygn.

Apotek

Du kan lämna dina överblivna läkemedel på ett apotek.

Till toppen av sidan