Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Funktion och utformning

Lilla Lidingöbron ska vara trafiksäker med gott om plats för gång- och cykeltrafiken.

Illustration Lilla Lidingöbron

En av de viktigaste bitarna vid bygget av Lilla Lidingöbron är trafiksäkerheten. Bron kommer vara dimensionerad för en tredubbling av dagens gång- och cykeltrafik med fina utsiktsplatser. Lidingöbanan kommer att trafikera via dubbelspår och det kommer finnas bra belysning om kvällar och nätter.

Låg bro för bättre trafiksäkerhet

Lilla Lidingöbron ska utformas så att den blir tillgänglig för alla samhällsgrupper. Ju högre bro du bygger, desto mindre attraktiv blir den för de som går eller cyklar.

Det finns fler fördelar med att bygga en bro med liten lutning:

  • Farten hos cyklister blir jämnare vilket leder till färre omkörningar och minskad risk för trängsel och olyckor.
  • Restiden för cyklister kortas ned.
  • Rullstolsbundna eller personer med nedsatt rörelseförmåga har lättare att ta sig över bron.

Utformning efter beslut

Frågan om brons placering, lutning och segelfria höjd utreddes under 2014 och resulterade i det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige godkände. Utifrån beslutet har planeringen fortsatt och bron har en utformning som ser ut så här:

  • Bredden för gång-, cykel och mopedtrafiken blir 7,4 meter. Bredden för spårvägen blir 8 meter.
  • Två breddningar eller utbuktningar av gångbanan görs för att skapa mötesplatser och utsiktspunkter. Men också för att bryta upp den långa överfarten.
  • Bron blir inte öppningsbar med en lutning på max 2 procent och en segelfri höjd på 7,0 meter.
  • Den blir 750 meter lång.
Kontakt
Till toppen av sidan