Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Gamla Lidingöbron

Lidingöbroarna bestod till och med år 2023 av Gamla Lidingöbron från 1925 och Lidingöbron som stod klar 1971. När den gamla bron är riven ersätts den av nya Lilla Lidingöbron.

Gång- och cykelbron som den ser ut 2019

Gamla Lidingöbron byggdes under åren 1917-1925. Bron användes inledningsvis för såväl biltrafik som för person- och godstågstrafik. Bron byggdes om och förstärktes år 1952 och i samband med det gjordes en tillbyggnad för gång- och cykelbana. När den nya Lidingöbron öppnades år 1971 flyttades biltrafiken dit. Godstågstrafiken upphörde år 1978 och därefter har endast persontåg trafikerat Gamla Lidingöbron.

Gamla Lidingöbron hade sin sträckning mellan Stockholms stad och Lidingö stad. Inledningsvis ägdes Gamla Lidingöbron av de båda gemensamt, men genom avtal mellan Lidingö stad och Stockholm stad i april 1985 övertog Lidingö stad äganderätten till hela bron. Även finansiering, drift och underhåll ingår i ägandet. Lidingö stad gjorde en genomgripande renovering och ombyggnad av bron under år 1986.

Kortfakta Gamla Lidingöbron

  • Gamla Lidingöbrons totala längd (inklusive brogren): 825 meter
  • Segelfri höjd 5,2 meter
  • Brobredd 7,5 meter

Upprustning av bron

År 2009 ingick Lidingö stad ett avtal med Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, där staden åtog sig att rusta upp Gamla Lidingöbron i samband med beslut om Lidingöbanans upprustning. Under 2012 började Lidingö stad att reparera Gamla Lidingöbron, men omfattande analysarbete visade att kostnaderna för att rusta upp bron skulle bli dyrare än beräknat. Enligt stadens kalkyler och inspektioner av brons skick, var det mest ekonomiskt fördelaktigt och säkrare att bygga en helt ny bro.

Beslut om att ersätta bron

Hösten 2012 tog kommunfullmäktige i Lidingö stad beslutet att ersätta Gamla Lidingöbron med en helt ny bro. År 2024 ska en ny bro, Lilla Lidingöbron, fullt ut ersätta Gamla Lidingöbron.

Kontakt
Till toppen av sidan