Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Båttrafiken leds om vid Lidingöbroarna

Bygget av Lilla Lidingöbron kommer allt längre och det börjar bli trångt för båtar att passera. Därför leds all båttrafik om och hastigheten sänks till 5 knop. En tunnel på bron ska leda gång- och cykeltrafiken när pålningen av brostödet vid Lidingö startar.

Nuvarande farled går strax öster om den ordinarie och gäller till den 7 juni. Mellan 8 juni och 27 september gäller annan farled. Gula avlysningsbojar visar var det är förbjudet att passera på grund av arbetet.

Arbeten med den nya bron sker nu över hela sträckan mellan Ropsten och Lidingö. Det är inte helt självklart hur båtarna bäst tar sig genom området och det går inte längre att passera via den ordinarie farleden under Gamla Lidingöbrons bågspann.

Sedan ett par veckor gäller därför en ny passage för båttrafiken. Den nya farleden går strax öster om bågspannet och man behöver passera med en viss vinkel vid bron och förbi arbetsområdet. Gula avlysningsbojar i vattnet markerar var det är förbjudet att passera och utlagda markeringar guidar båttrafiken genom passagen.

Den 8 juni ändras farleden igen. Båtar kommer då att passera ytterligare två spann österut och delvis köra parallellt med broarna, fram till slutet av september.

Sänkt hastighet

Av säkerhetsskäl har beslut fattats att samtliga båtar, oavsett storlek, ska hålla farten max 5 knop vid arbetsområdet. Med en lägre hastighet minskar risken för vågsvall från sjötrafiken och att båtar kolliderar med varandra eller med arbetsplatsen.

—Formsättning och gjutning pågår från flytande pontoner, just nu i den kassun som ligger i nära anslutning till sjötrafiken. Därför ber vi dig båtförare att ta det extra försiktigt förbi broarbetet, säger Alexander Ahne, biträdande projektledare för Lilla Lidingöbron.

Den lägre hastigheten gäller tills vidare. Skyltar kommer att sitta på lämplig plats i nära anslutning till aktuell passage för att guida båttrafikanter genom byggprojektet.

Tunnel för gående och cyklister

Pålningen av det brostöd som kommer att stå närmast Gamla Lidingöbron startar nu. För att skydda gående och cyklister, framför allt mot buller, har en tunnel placerats på gång- och cykelbron närmast Lidingö. Genom denna kommer trafikanterna att ledas en vecka framåt tills pålningen vid brostödet är klart.

Kontakt
Till toppen av sidan