Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bra fart på brobygget

Trots det rådande läget, och med viss arbetskraft i karantän, flyter bygget av Lilla Lidingöbron på nästan som vanligt. Det är bara nu under påskveckan som arbetet och dunkandet tagit lite ledigt.

De sista sprängningarna vid det kommande landfästet på Lidingösidan är klara. Nu ska sprängmassorna fraktas bort och förankringsstag borras in i berget för det nya landfästet. Även vid Ropsten är det snart dags att starta arbetet med landanslutningen. Stockholm stad påbörjar arbetet i maj.

Gång- och cykelvägen vid Ropsten breddas

Under april byggs gång- och cykelvägen vid Ropsten om. Den blir bredare för att ge plats för både gående och cyklister och den byggtafik som behöver komma fram till arbetsplatsen vid det kommande brofästet. Skyddsbarriärer kommer att separera vägens olika delar. Under tiden som vägen byggs om leds all gång- och cykeltrafik över spåret, enligt skyltning på plats.

Bron tar form

Arbetet med den stora, röda formvagnen i Ropsten rullar i stor sett planenligt. Just nu snickras brädform inuti formvagnen. Där ska så småningom armering placeras ut inför den kommande betonggjutningen. Under sommaren kommer det första brospannet mellan stöd 1 och 2, närmast Ropsten, att gjutas. Därefter kommer vi att kunna se formvagnen flytta sig framåt till nästa position. På så sätt kommer brons överbyggnad sakta växa fram allteftersom från Ropsten mot Lidingö.

Pålningen klar runt midsommar

Lagom till sommaren är den första fasen av brobygget klar, nämligen grundläggningen av Lilla Lidingöbron. Till midsommar ska de sista pålarna ha slagits ned i sjöbotten, om allt löper enligt plan. Under påskveckan har byggarbetet semester. Därefter återupptas pålningen och då vid brostöden närmast Lidingö.

I början av maj kommer ytterligare ett skepp med kompletterande pålar och pålningen av det brostöd som kommer att stå närmast Gamla Lidingöbron startar. Inför det förbereds extra försiktighetsåtgärder, en gångtunnel placeras ut, igenom vilken gång- och cykeltrafiken kommer att ledas.

Förutsatt att leveranser fungerar, att arbetskraft finns tillgänglig och att vädret tillåter det så ser tidplanen just nu ut att hålla. Då kan Lilla Lidingöbron öppna för gående och cyklister andra halvan av 2021 och ett år senare för spårtrafiken.

Kontakt
Till toppen av sidan