Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Brobygge från två håll

Gjutningar av brospann, fundament och pelare pågår över hela Lilla Värtan. I båda ändarna av bron jobbas det med landfästen.

Drönarbild som visar vattnet utanför Lidingö och pågående brobygget av Lilla Lidingöbron.

Foto: Bo Vading.

Landfästet för gång- och cykelbron på Lidingö börjar ta form på allvar. Berget har förstärkts och rensats från lösa block efter sprängningen och en temporär betongmur som ska fungera som barriär mot Lilla Värtan har gjutits. En plattform har byggts längs muren för att underlätta kommande armering av landfästet. Eftersom det blir så stort kommer landfästet att byggas i fem etapper, från norr till söder.

Snart blir arbeten synliga även vid landfästet intill Torsviks station, där spårgrenen ska ansluta.

— Vid Ropsten jobbar Stockholms stad med att konstruera det betongdäck i vattnet som ska nå fram till brons landfäste. Pålning för betongdäcket pågår och parallellt gjuter man de sista väggarna till brons landfäste.

Gjutningar från bägge ändar

Brospann nummer två är färdiggjutet och det stora formverket, MSS, flyttas fram för att gjuta nästa brospann. Runt årsskiftet beräknas tråget till det tredje spannet att gjutas, några veckor senare gjuts farbanan. Sedan flyttas MSS:en fram för att vara behjälplig i gjutningsarbetet av ytterligare sex brospann.

Gjutningar av de första nio brospannen pågår enligt samma process under cirka ett år. Drygt 700 kubikmeter betong går åt till varje spann. Betongen fördelas via stora mastpumpar, från lastbilar på den intilliggande pråmen i Ropsten. Den stora tornkranen går på räls och flyttas allt eftersom. De stöd och pelare som ligger närmast Lidingö gjuts med betong som pumpas från lastbilar vid Islinge hamnväg, via rörledningar monterade på de långa flytbryggorna.

Stöd 10 är ett stort fundament och det utgör själva brogrenen, där bron delar sig för tågtrafiken och gående och cyklister. När brons överbyggnad så småningom nått fram dit har MSS:en gjort sitt och monteras ned.

—Spårbron blir smalare än spann 1 – 9 och svänger av. Därför gjuter vi brodelen fram till landanslutningen vid Torsviks station med traditionella ställningar, på tillfälliga stöd i vattnet, säger Alexander Ahne.

Undervattensaktivitet

Du kanske tycker att det inte syns så mycket av den nya Lilla Lidingöbron än. Men under vattnet ser bron nästan klar ut. Strax efter årsskiftet ska alla fundament vara färdiggjutna. På flera ställen pågår gjutningar i kassuner, bottenplattor och pelare gjuts på alla färdigpålade stöd.

Arbete i ur och skur

Arbetet fortlöper med full fart sex dagar i veckan, trots coronatider, regn, rusk och kyla, och ibland ända fram till midnatt. Flera arbeten pågår parallellt och som mest är cirka 40 personer engagerade i bygget samtidigt.

—De som armerar och gjuter brospannen börjar få rutin på processen, som är rätt komplex. De jobbar enligt ett speciellt gjutningsschema och får allt mer fart och flyt i arbetet, säger Alexander Ahne.

December 2020.

Kontakt
Till toppen av sidan