Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Buss ersätter tåget över bron i sommar

Den 4 juni stängs Lidingöbanan för trafik över bron. Detta för att Lilla Lidingöbrons spårbro ska byggas klart och kopplas ihop med Lidingöbanan. Under tiden ersätter bussar tågtrafiken mellan Ropsten och Baggeby.

Nu är det klart med datum för Lidingöbanans trafikuppehåll. Mellan den 4 juni och 3 september ersätter SL tågtrafiken med buss 920 mellan Ropsten och Baggeby station. Från Baggeby går Lidingöbanan sedan hela vägen ut till Gåshaga Brygga.

Plattform för bussar

För att underlätta för busstrafiken och byte mellan buss och spårvagn har en tillfällig plattform byggts vid Baggeby station. Eftersom alla fordon på Herserudsvägen får dela körfält där, kan det som bilist vara en fördel att välja Södra Kungsvägen i stället.

Skiss med markering i gata för en plattform

En ny tillfällig plattform har byggts vid Baggeby station för Lidingöbanans ersättningsbussar. Hållplatserna för ordinarie busslinjer, 238 och 923 har flyttats något.

Säkrare spårövergång

När spårtrafiken är avstängd ska också en ny och säkrare spårövergång vid Torsvik byggas för gående och cyklister. Den nuvarande spårövergången grävs upp och ett större område runtom stängs för passage. Du som går eller cyklar och ska söderut på Lidingö efter bron, hänvisas under tiden till alternativa vägar, till exempel Herserudsvägen eller gång- och cykelbanan längs Södra Kungsvägen. Promenadstråket närmast vattnet är fortfarande öppet, men det är inte möjligt att ta trappan vid Torsviks station, för att ta sig upp eller ner till stråket.

Gång- och cykelbanan vid Islinge hamnväg kommer stängas av i riktning söderut för ombyggnation av spårövergången direkt efter bron. Säkerheten vid övergången ska stärkas upp med bland annat nya bommar. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till andra

Under ombyggnaden av spårövergången i Torsvik, direkt efter bron, stängs gång- och cykelbanan av i riktning söderut. Säkerheten vid övergången stärks med bland annat nya bommar. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till andra vägar.

Varför trafikuppehåll?

Innan Lidingöbanan kan kopplas ihop med Lilla Lidingöbron ska spårbron och området runtom byggas klart. Den nya spårbron ska landa  på samma ställe som den gamla i Torsvik. För att komma åt att bygga färdigt den nya spårbron och hela spåranläggningen måste en del av den gamla bron först rivas.

Det är många komplexa arbeten som ska koordineras och genomföras för att driftsätta spåranläggningen och många aktörer är involverade. Jobbet på bron och runtom samt slutbesiktning tar lite extra tid i semestertider. Trafikstarten för Lidingöbanan på den nya bron har därför satts till början av september.

Lilla Lidingöbron har dubbla spår för Lidingöbanan vilket innebär högre kapacitet för tågtrafiken till och från Lidingö.

Rivning startar

De stora pråmarna som ligger förtöjda närmast Lidingö är redo att användas när den gamla spårbron ska börja rivas. I samband med att arbetet startar dirigeras all båttrafik till en ny passage under broarna, närmare Lidingö. Rivningsarbetena fortsätter sedan i etapper till dess att hela Gamla Lidingöbron är riven.

Till toppen av sidan