Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Byggstart i sommar för Lilla Lidingöbron

I sommar kommer bygget av Lilla Lidingöbron i gång. Kassuner, som ska fungera som formar för bron, och en kaj för att ta emot material sjövägen, ska nu byggas. Därefter startar pålningen, som ska pågå drygt ett år.

Bild: Implenia Sverige AB.

Centrum för brobygget är det platskontor som broentreprenören Implenia byggt upp strax söder om Islinge udde. Där anläggs nu en temporär kaj, för att kunna ta emot material till den nya bron även sjövägen. Kajen blir också en förlängd arbetsyta för de arbeten som senare ska utföras på vatten.

Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron, berättar om vad som händer närmast i tiden. 

 -  I juni ska ett antal så kallade kassuner gjutas ihop på land. Det är betongformar som ska sänkas ner i vattnet runt pålarna vid brofundamenten, så att betongarbetena kan ske i torrhet. I juli levereras pålkranen och pålarna sjövägen. Själva pålningen startar sista veckan i juli, vid landfästet på Stockholmssidan.

Närboende och resande över bron kommer märka alltmer aktivitet och rörelse i området i takt med att projektet framskrider. När den stora pålkranen kommer på plats blir de extra tydligt att brobygget ska starta. Pålningen av 190 pålar, som startar på Ropstenssidan och beräknas  pågå ett år, är det arbete som kommer att höras mest.

 -  Platsen är redan i dag utsatt för buller, framför allt från trafiken, säger Jan Werner. Pålningen ger ett tydligt dunkande ljud, speciellt när pålarna ska stoppslås ner mot berg. Övrigt arbete kommer troligen att smälta in i vardagsbruset. Vi har precis kartlagt bullernivåerna inför byggstarten och kommer göra bullermätningar löpande under byggperioden.

Trafikpåverkan

Passagen via Islinge Hamnväg, från Implenias platskontor fram till broramperna i backen upp mot Torsvik kommer att stängas för motortrafik efter sommaren. Detta sker för att Implenia ska komma åt att arbeta med brofästet. Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna fortsätta passera i båda riktningarna.  Det är inte förrän Lidingöbanan ska koppas över till den nya bron, år 2022, som tågtrafiken tillfälligt kommer att ersättas med buss.

Mer information?

Följ gärna projektet via projektsidan. Där finns aktuell information, frågor och svar samt en film som beskriver vägen fram till beslutet att bygga en ny bro.

Kontakt
Till toppen av sidan