Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förberedelser för nytt landfäste på Lidingö

Snart börjar arbetet med det nya landfästet att märkas. Borrningsarbeten pågår och under januari schaktar vi jordmassor innan en mindre del av berget ska sprängas.

Jord- och stenmassor ska schaktas bort på en 50 meter lång sträcka innan en mindre del av berget ska sprängas. Därefter kan landfästet till nya bron börja byggas.

Till att börja med kommer cirka tusen kubikmeter jord- och stenmassor att schaktas bort på en 50 meter lång sträcka. Därefter kommer mindre sprängningsarbeten att utföras för att skapa yta åt den nya konstruktionen som planeras utföras under slutet av januari. Sprängningarna kommer att ske dagtid med två salvor per dag.

Nya landfästet 50 meter brett

På det frilagda berget börjar vi bygga det cirka 50 meter breda landfästet till Lilla Lidingöbron under våren 2020. Först borras 22 vertikala rör ned för att påbörja en rörspont, det vill säga den stödvägg som ska se till att marken hålls på plats och säkerställa att trafikanter kan fortsätta färdas tryggt längs Islinge Hamnväg.

Trafiklösningen kring bron på Lidingösidan har justerats allt eftersom och både bron och den tillfälliga gång- och cykelvägen kommer att snöröjas och sopsaltas under vintern.

Kontakt
Till toppen av sidan