Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Första brospannet klart

Gjutningen av farbanan till det första bropannet är klart och formen runt om har tagits bort. Åtta brospann till ska gjutas på samma sätt med hjälp av MSS:en.

Foto: Bo Vading.

Under juli och augusti har det varit full aktivitet i brobygget. Ett myller av gulklädda personer har jobbat för högtryck med att gjuta Lilla Lidingöbrons allra första brospann, det som går mellan stöd 1 och 2 närmast Ropsten.

Först var det tråget som göts. Fyra veckor senare började plattan som ligger ovanpå tråget och utgör själva farbanan att gjutas. När den var färdiggjuten revs den röda formen runt tråget och brospannet. I dagarna ska bron sänkas cirka två meter för att möta bropelarna. Sedan skjuts formverket fram till nästa spann och armering av tråget kan börja.

Återkommande process

Processen kommer att upprepas under cirka ett år tills alla de nio brospannen fram till brogrenen är gjutna. Det stora röda formverket (MSS) skjuts efter varje gjutning framåt för att utgöra formen för nästa brospann, något som i sig är ett spektakulärt arbetsmoment. De sista spannen, från brogrenen och in till Lidingö, kommer att byggas senare och då med traditionell ställning.

—Arbetet är finplanerat i detalj och alla har sin specifika uppgift. De mest kritiska momenten är själva gjutningen, att spänna upp spännkablarna i tråget och att sänka brospannet när gjutningen är klar, säger Alexander Ahne, biträdande projektledare för Lilla Lidingöbron.

Tornkranen på pråmen i Ropsten ska monteras ned i slutet av september. Den byggs i stället upp på den nygjutna bron för att kunna gå på räls mot Lidingö och användas vid gjutningen av varje brospann. En ramp från pråmen upp till brospannet installeras, så att betongbilarna kan leverera så nära arbetet som möjligt.

Gjutningar även i vattnet

Passagen för båttrafiken förbi arbetet läggs om i takt med att arbetet fortskrider. Detta gör det möjligt att gjuta brofundamenten även ute i vattnet, eftersom betong kan pumpas ut via en slang på de flytbryggor som löper parallellt med broarna. I oktober kommer den nuvarande farleden att förändras något igen, den exakta rutten och datumet är i dagsläget inte fastställt.

Landfästena växer fram

På Stockholmssidan har förberedelser pågått under sommaren inför bygget av påldäcket som ska nå fram till brons landfäste ute i vattnet vid Ropsten. I september startar pålningen av däcket. På Lidingösidan fortsätter arbeten med landfästet för gång- och cykelbron under hösten. En kran ska monterats på berget och en betongkonstruktion till det kommande landfästet ska byggas.

Gjutning av fundament och pelare sker parallellt med att brospannen gjuts.
—Förhoppningsvis är samtliga brofundament klara vid årsskiftet. Vi kommer att se hur bron tar form på riktigt och växer fram även från Lidingö, säger Alexander Ahne.

Kontakt
Till toppen av sidan