Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fortsatt arbete med spåranläggningen, trafikstart dröjer

Den 18 oktober slutbesiktades Lilla Lidingöbrons konstruktion. Men ytterligare arbete och besiktning av spåranläggningen måste utföras. Därför går det ännu inte att ge besked om när tåget kan börja rulla över Lilla Lidingöbron. Så snart vi har ett definitivt datum kommer vi att förmedla det.

Tåg som är på väg in under en bro.

När slutbesiktningen av Lilla Lidingöbrons konstruktion genomfördes den 18 oktober godkändes huvuddelen av bron. Grundläggningen, betong, stål och konstruktionen är nu godkänd. Det som återstår att justera är arbeten knutna till spåranläggningens elinstallation. Staden har en tät dialog med SL för att lösa detta.

Osäker tidsram

Det var i samband med besiktningen av Lilla Lidingöbrons spåranläggning i augusti som anmärkningar framkom på kontaktledningar och elsystem. Arbete pågår sedan dess och fler besiktningar av spåranläggningen ska genomföras. Dessa involverar många aktörer och måste därför planeras med lång framförhållning. I dagsläget är det svårt att uppskatta hur lång tid det tar innan de sista besiktningarna visar ett godkänt resultat på alla delar.

Vi förstår att ovissheten kan vara frustrerande och gör allt vi kan för att så snart som möjligt kunna ge besked om när tåget återigen kan börja rulla över bron.

Ersättningstrafiken med bussar mellan Ropsten och Baggeby fortsätter tills vidare.

Bakgrund

Den 4 juni stängdes Lidingöbanan av mellan Ropsten och Baggeby. Lilla Lidingöbrons landfäste i Torsvik och spåranläggningen skulle färdigställas. För att ge plats åt det nya landfästet behövde det gamla först rivas. En tillfällig plattform för den ökande busstrafiken byggdes i Baggeby och under sommaren byggdes en ny spårövergången för gående och cyklister i Torsvik.

Invigningen av spårtrafiken var planerad till den 11 september. Efter de anmärkningar som framkom vid besiktningen av spåranläggningen i augusti sköts trafikstarten för tåget fram.

Bågspannet snart borta

Rivningen av Gamla Lidingöbron fortsätter som planerat. Redan under oktober beräknas den stora stålbågen vara nedmonterad. Stålet fraktas till ett järnverk där det smälts ner för att återanvändas som armeringsjärn. Men en del av stålet behåller vi för att kunna göra ett minnesmärke eller ett mindre konstverk av den bro som tjänade oss i nästan hundra år.

Kontakt
Till toppen av sidan