Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grundläggningen av Lilla Lidingöbron har startat

Den 5 augusti kom den första pålen, som ska bära brofundamentet till Lilla Lidingöbron, på plats. Totalt ska 190 pålar ned i sjöbotten det närmsta året,  i snitt en påle per dag.

Foto: Bo Vading

Arbetet med pålningen startar på Ropstenssidan och beräknas pågå under cirka ett år.

-  Det är fantastiskt roligt att vi nu är i gång med att lägga grunden till Lilla Lidingöbron. Vår stålkontrollant har besiktat leveransen av pålar, som var helt utan anmärkning, och arbetet löper enligt plan, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.

I slutet av förra veckan anlände de femtio första pålarna med båt. Pålarna är mellan 20 och 60 meter långa och sätts på plats med hjälp av den stora pålkranen och arbetspråmen, som nu etablerat sig i vattnet mellan Lidingö och Stockholm.

-  Pålningen är den del av brobygget somn kommer att höras mest, framför allt om en påle behöver drivas ned sista biten till stopp, men arbetet utförs bara dagtid på vardagar, säger Jan Werner.

Parallellt med pålningen bygger Implenia de kassuner som ska användas som formar vid det fortsatta brobygget, så att arbetet kan ske i torrhet.

Lilla Lidingöbron blir 7 meter hög (segelfri höjd), 750 meter lång och 16 meter bred. Den får flera filer för gång-, cykel och mopedtrafik och dubbla spår för Lidingöbanan. Brobygget startar på Stockholmssidan och fortsätter därefter vid Lidingö. Den nya bron öppnar hösten 2021 för gång- och cykeltrafik och ett år senare för spårtrafiken. 

Läs mer om projektet Lilla Lidingöbron 

Foto: Bo Vading

Kontakt
Till toppen av sidan