Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hela gång- och cykelbron är färdiggjuten

Intensivt arbete har pågått för att kunna gjuta ihop Lilla Lidingöbrons bägge brodelar före årsskiftet. Nu har mötet skett och man kan gå över hela gång- och cykelbron.

Brobygge sett från luften, vatten runtom

Foto: Bo Vading.

Det har jobbats för fullt på de färdiggjutna brodelarna, med att gjuta nya brospann, bygga landfästen och lägga grunden för spårbron. Ansenliga mängder betong har gått åt. Gång- och cykelbrons samtliga spann och det blivande torget har gjutits och de två broändarna mellan Lidingö och Stockholm har fogats ihop vid brogrenen.

–Målet att all omfattande gjutning av den gemensamma delen av Lilla Lidingöbron och gång- och cykelbron skulle vara klar före årsskiftet är nu uppnått, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.

Under hösten har kantbalkar monterats längs bron liksom den första ”balkongen”, en utgjutning där man ska kunna sätta sig ner och ta en paus när man passerar över bron. Grundläggningen av spårbron är så gott som klar och alla pålarna har borrats ned inför byggnationen av det nya landfästet vid Torsvik. Landfästet vid Islinge hamnväg är färdigbyggt och på Stockholmssidan har hela påldäcket gjutits för Stockholm stads landanslutning vid Ropsten.

Vindarnas tempel renoveras

Den lilla väntkuren från 1925, Vindarnas tempel, har lyfts bort från den gamla bron till en yta mellan Islinge hamnväg och Norra Kungsvägen. Där har den täckts in för att fräschas upp och få belysning innan den ska få en framskjuten placering på det nya brotorget.

Ny arbetsfas efter årsskiftet

I januari fortsätter bland annat byggnationen av spårgrenen, det vill säga den bro som går till Torsviks station. Mycket arbete sker också längs den färdiggjutna bron.

—All formställning som temporärt har hållit uppe brokonstruktionen innan gjutning ska monteras ned. Det inkluderar också de provisoriska pålar som slagits ned i sjöbotten för att hålla uppe ställningen. Sedan ska hela bron kompletteras med räcken, barriärer, belysning och markeringar, samt tät- och ytskikt så att man kan gå och cykla trafiksäkert på den, säger Alexander Ahne, biträdande projektledare för Lilla Lidingöbron.

Gående och cyklister först ut

Även om det nu är möjligt att gå över gång- och cykelbron är det förstås inte tillåtet förrän den öppnar för gående och cyklister, vilket sker under 2022. Efter det återstår bland annat att bygga färdig spårgrenen och landfästet i Torsvik. Räls ska läggas längs hela spårbron, ett omfattande arbete som ska göras i samarbete med SL. I början av 2023 kommer spårvagnstrafiken att flytta över till den nya bron och innan 2023 löpt ut ska den gamla bron ha monterats ned.

Kontakt
Till toppen av sidan