Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Investeringsbeslut fattat om Lilla Lidingöbron

Staden har fattat investeringsbeslutet om Lilla Lidingöbron. Om allt löper enligt plan kan arbetet med den dubbelspåriga bron starta hösten 2018 och vara klart år 2022.

Illustration av den nya bron

Kommunstyrelsen beslutade den 13 november att investera i Lilla Lidingöbron.  Beslutet innebär att staden kan ta in anbud från de entreprenörer som vill bygga bron, så snart budgeten för 2018 är godkänd i kommunfullmäktige. Slutgiltigt val av entreprenör ska godkännas av kommunstyrelsen efter sommaren 2018, därefter kan arbetet med bron starta. 

Placering och utformning

Det blir en dubbelspårig bro för Lidingöbanan och mer utrymme för gående, cyklister och mopedister.

- Lilla Lidingöbron blir 16 meter bred och 750 meter lång och därmed en av landets längsta broar. Den blir inte öppningsbar och den segelfria höjden 7 meter är en avvägning för att passa sjöfart, gående och cyklister, säger Jan Werner, projektledare.

Cykelbanan får flera filer för att passa olika hastigheter och gångbanan ska hållas separerad.  För att öka trygghetskänslan planeras gott om belysning på bron och vid landfästet på Lidingösidan kan ett torg komma att anläggas.

Den nya bron placeras strax norr om den nuvarande och byggs i två etapper, den första avslutas med att gång- och cykelvägen, som är en del av det regionala cykelstråket till Lidingö, invigs sommaren 2021. Den andra etappen avslutas med att spårvagnen börjar trafikera bron hösten 2022.

Klara framtida behov

För att klara en ökande mängd resenärer beslutade Landstinget och Lidingö stad i september att bron ska få dubbla spår. Parterna kom också överens om ansvarsfördelning och finansiering, inköp av två nya tågvagnar och att förstärka trafiken mellan Aga och Ropsten i rusningstid. Nu har staden även fattat beslut med Stockholm stad om samarbete kring landfästet i Ropsten.

- Bron är framtidssäker på så sätt att den är anpassad till andra projekt och planer i området, till exempel Spårväg City och utformningen av Ropsten. Det kommer vara möjligt att ansluta en eventuell framtida spårväg till Lidingö centrum från bron eller bygga tunnelbana till Lidingö, säger Jan Werner.

Totalt kostar projektet cirka 700 miljoner kronor inklusive rivning av den gamla bron. Lidingö stad står för huvuddelen av kostnaderna och kommer att söka statsbidrag. Landstinget bidrar med 60 miljoner kronor för den ökade spårkapaciteten.

Preliminär tidplan för brobygget

  • Projektering ny bro, start hösten 2018
  • Etablering, grundläggning, start årsskiftet 2018-2019
  • Byggnation av brospann pågår 2019-2020
  • Gång- och cykelbanan klar sommaren 2021, byggstart spårförbindelsen
  • Spårtrafiken kopplas in hösten 2022
  • Gamla Lidingöbron rivs under 2023

Idéskisser Lilla Lidingöbron Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Till toppen av sidan