Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Islinge hamnväg stängs för biltrafik

Snart börjar landfästet till den nya bron byggas på Lidingö. Därför stängs Islinge hamnväg för biltrafik från och med 2 september. Kort därefter ersätts en del av den befintliga broanslutningen för gående och cyklister med en temporär bro.

Den stora pålkranen arbetar för högtryck med att montera de 190 pålarna som ska bära Lilla Lidingöbron. Brobygget, som började i augusti vid Ropsten, startar nu också från Lidingö och fortsätter sedan från båda hållen.

Islinge hamnväg stängs 2 september

Under tiden som Lilla Lidingöbron byggs är Islinge hamnväg stängd för biltrafik, mellan Implenias etableringsplats och broramperna i backen upp mot Torsvik. Skälet är att entreprenören behöver komma åt att arbeta med landanslutningen på Lidingösidan. Du som går, cyklar eller åker moped kan däremot fortsätta passera där. Byggtrafik kommer att röra sig i området och gång- och cykelvägen läggs om lite för att framkomligheten ska bli bättre.

Provisorisk bro för gång- och cykeltrafik

I slutet av september ska det nya brofästet på Lidingö börja byggas. För att komma åt att göra det måste en del av den befintliga anslutningen för gående och cyklister rivas. Den ersätts i stället med en provisorisk bro, som kommer att användas tills Lilla Lidingöbron står på plats. Implenia förbereder nu platsen där den provisoriska bron ska läggas.

Skiftet av bro sker under en natt (mellan klockan 19.00 – 07.00) för att störa så lite som möjligt. Då skiftet görs kan du inte gå eller cykla över bron, däremot fungerar Lidingöbanan som vanligt. Först när den temporära broanslutningen är på plats rivs den gamla. Preliminärt datum för broskiftet är 21 september. Så snart tiden är definitiv kommunicerar vi den här och på stadens facebooksida.

Vad händer när?

  • Arbetet med det norra landfästet på Lidingö startar under september-oktober 2019.
  • Runt 21 september ersätts anslutningen för gående och cyklister med en temporär bro.
  • Pålning på Lidingösidan startar i oktober.
  • Entreprenören etablerar en arbetsplats även i Ropsten.
  • Ett antal kassuner, som gör att de fortsatta betongarbetena kan ske i torrhet, byggs klara. De första kassunerna installeras runt pålarna vid brofundamenten under hösten.
  • När grundläggningen är klar ska bropelarna gjutas, därefter startar arbeten med överbyggnaden.
  • Den nya bron beräknas att öppna hösten 2021 för gång- och cykeltrafik och ett år senare för spårtrafiken. När den nya bron är i drift rivs den gamla bron.

 

Kontakt
Till toppen av sidan