Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Jättefartyg med brodelar på väg

Fredag 24 januari anlöper det mäktiga fraktfartyget Ameland Ropsten. Lasten består av ett stort formverk som ska användas för att gjuta den nya brons överbyggnad, en konstruktion som vägbanan sedan ska vila på.

Bild på byggarbetsplatsen vid bron. 

Ameland kommer från Rostock, är 116 meter långt och har lasten full med stålbalkar till det stora formverket MSS (Movable Scaffolding System), ett avancerat system för att konstruera Lilla Lidingöbrons överbyggnad.

Större delen av helgen kommer ägnas åt att lossa de 70 meter långa och upp till 220 ton tunga balkarna och lägga dem på plats i Ropsten. Till hjälp finns Lodbrok, en lyftkran på ponton som klarar lyft på 260 ton och som bland annat varit med och bärgat regalskeppet Vasa. Lossningen pågår under fredag eftermiddag och mellan 07.00 och 19.00 lördag och söndag.

Det formverk som nu levereras ska monteras ihop med de röda stålbalkarna vid brostödet närmast Ropsten. Redan till veckan kan delar av formverket bli synligt ovanför vattnet.

Hjäpmedel vid brobygge

MSS är en norskutvecklad metod för att smidigt och snabbt konstruera broar. De röda trossbalkarna monteras samman med bultar till en formställning på maximalt 140 meter. Inuti ställningen kan en träform byggas där betongen till brons överbyggnad sedan gjuts. Allt eftersom gjutningarna görs flyttas formverket framåt i sidled. Brons överbyggnad kommer på så sätt att sakta men säkert växa fram från Ropstenssidan över Lilla Värtan mot Lidingö.
När brons överbyggnad är klar monteras hela formverket ned igen.

Byggstart för landfästet i vår

Förberedelser inför det nya landfästet på Lidingö är i full gång. Under januari och februari schaktar vi bort cirka tusen kubikmeter jord- och stenmassor innan en mindre del av berget ska sprängas bort för att ge plats åt det nya landfästet. Sprängningarna kommer att ske dagtid med två salvor per dag. Exakta datum och tider återkommer vi med.

På det frilagda berget ska det cirka 50 meter breda landfästet till Lilla Lidingöbron börja byggas under våren. Ett stöd (rörspont) har konstruerats vid det kommande fästet för att hålla jord- och stenmassorna på plats och säkerställa att trafikanter kan fortsätta att färdas på ett säkert sätt längs Islinge Hamnväg.

Se filmen från lossningen och schaktningen, Youtube Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan