Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige godkände broförslaget

Den 20 oktober 2014 godkände kommunfullmäktige inriktningsförslaget för Lilla Lidingöbron.

Lilla Lidingöbron

Inriktningsförslaget gick igenom men med reservation från Miljöpartiet som yrkade på eget förslag med bland annat Lidingöbanan via centrum på en hög bro.

Samråd i november

Förberedelsearbetet för Lilla Lidingöbron fortsätter. Närmast är det samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Tillståndet är krav enligt miljöbalken och behövs för att få bygga bron, som innebär att man bedriver verksamhet i vattnet.

Kortfattat innebär broinriktningen:

  • Bron anläggs norr om Gamla Lidingöbron
  • Bron utformas som en låg bro, med lätt lutning om maximalt 1 %
  • Bron utformas som en fast bro, det vill säga inte öppningsbar
  • Bron utformas med en tunnare konstruktion mellan två av brons stöd på brons högsta punkt för att uppnå segelfri höjd på 5,6 m, som avser dagens segelfria höjd plus 0,4 meter, vilket är beräknad vattenhöjning under brons livstid
  • Bron utformas med en sektion för GCM-trafik på 7,37 meter och 3,9 meter för spårväg
  • Bron utformas som samverkansbro
Kontakt
Till toppen av sidan