Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stad och SL nära en lösning

Nu har Lidingö stad och SL enats om vägen framåt för driftsättning av spårvägstrafiken över bron. Men fortfarande återstår en del frågor att lösa. Det går ännu inte att lämna ett definitivt datum då trafiken kommer i gång då det är SL som beslutar när spåranläggningen ska provköras och tas i drift.

Lidingöbanan på Lidingöbron

- Vi beklagar att det har dragit ut på tiden och har stor förståelse för den frustration som de tusentals resenärer som varje dag använder Lidingöbanan upplever. Från stadens sida har vi gjort vårt yttersta för att hålla tidplanen. Men det har tyvärr ändå blivit fördröjningar kopplat till olika syn på den eltekniska lösningen, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron vid Lidingö stad.

Bland annat har frågan om hur spåranläggningen på Lilla Lidingöbron ska jordas på säkraste sätt varit föremål för diskussioner med SL och är en av orsakerna till den försenade driftsstarten av Lidingöbanan över bron.

- Vi har äntligen kommit så långt att vi är överens om den lösning som vi från Lidingö stad har förespråkat. Den skapar bästa möjliga säkerhet och är även ett stort steg närmare driftstart, säger Jan Werner.

Den 4 juni stängdes Lidingöbanan av mellan Ropsten och Baggeby då Lilla Lidingöbrons landfäste i Torsvik och spåranläggningen skulle färdigställas. För att ge plats åt det nya landfästet behövde det gamla först rivas. En tillfällig plattform för den ersättande busstrafiken byggdes i Baggeby och under sommaren byggdes en ny spårövergång för gående och cyklister i Torsvik.

Uppfyller lagkrav

Det var i samband med SL:s besiktning av spåranläggningen i slutet av augusti, efter att bron var färdigbyggd, som SL framförde synpunkter på de elektriska installationerna som inte framförts tidigare. SL beslutade därför att banan inte kunde provköras och tas i drift som planerat. Lidingö stads bedömning är att bron som byggts uppfyller gällande lagkrav och andra regelverk inom elområdet. Med anledning av detta förs en intensiv dialog mellan Lidingö stad och SL om vad som återstår att reda ut.

- Jag hoppas att det fortsatta samarbetet med SL kommer fortsätta i positiv riktning och med gemensam ambition att få i gång trafiken så snart det bara går. Så fort vi fått definitivt besked från SL om när tågen kan börja gå så kommer vi att meddela detta, säger Jan Werner.

Ersättningstrafiken med bussar mellan Ropsten och Baggeby fortsätter tills vidare.

Kontakt
Till toppen av sidan