Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lilla Lidingöbron blir sju meter hög

Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj att Lilla Lidingöbron ska ha en segelfri höjd på sju meter. Staden avvaktar dessutom med investeringsbeslutet. Anledningen är att det pågår diskussioner med landstingets trafikförvaltning om möjligheten till dubbelspår.

Skiss på ny bro

Beslutet att den nya bron ska ha en segelfri höjd på sju meter innebär att broprojektet kan arbeta vidare utifrån befintliga tillstånd och planer. Fattas beslut om dubbelspår kan anpassning till detta göras i nästa steg. Besked om dubbelspår kommer troligen under sommaren. 

Inriktningsbeslutet från 2014 föreslog den segelfria höjden 5,6 meter. Höjden 7,0 meter är bättre för sjöfarten men bron kommer fortfarande att ha god standard och tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter.  

Landstingets trafiknämnd har även beslutat att utreda kollektivtrafiken runt Norra Djurgårdsstaden. Lidingö stad har bjudits in att delta i utredningen, som ska pågå fram till 2018.

Kontakt
Till toppen av sidan