Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lilla Lidingöbron i väntans tider

Processen inför bygget av Lilla Lidingöbron rullar enligt plan. Sista dagen för entreprenörer att lämna anbud är 7 augusti och i oktober kan den som erövrat kontraktet sätta igång på allvar.

Bild på en liten båt vid lilla lidingöbron

Under tiden pågår förberedelser på båda sidor om bron. Utredningen om hur kollektivtrafiken i Norra Djurgårdsstaden ska lösas pågår, och resultatet kommer påverkar hur helhetslösningen i Ropsten blir. Staden har ett avtal med Trafikförvaltningen och Stockholm stad om hur bron ska ansluta i Ropsten. Inför arbetet på Stockholmssidan har nu den gamla brostugan rivits.

- Allt flyter på, vilket är roligt. I sommar hoppas vi få besked om att det statsbidrag vi sökt tillsammans med Stockholms stad och Stockholms läns landsting har beviljats, säger Jan Werner, projektledare, Lidingö stad.

Inga sensationella dykfynd

Under ett par veckor i april har dykare från Statens Maritima Museer gjort en marinarkeologisk utredning i vattnet runt Lidingöbroarna. Syftet var att se om det döljer sig något i vattnet som skulle kunna vara i vägen för brobygget. Några arkeologiska fynd gjordes dock inte, så det är fritt fram att så småningom slå ner de nya bropelarna på tänkt plats, cirka 50 meter norr om Gamla Lidingöbron. Dykare går inom kort ner i vattnet igen, denna gång för att inspektera Gamla Lidingöbrons brofundament.

Byggstart våren 2019

Den 1 oktober fattar kommunstyrelsen beslut om vem som får uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron. Sedan kan entreprenören börja projektera och lägga grunden till bron våren 2019. Gång- och cykelbanan kan stå klar sommaren 2021 och spårtrafiken kopplas in hösten 2022. Först när den nya bron står på plats ska Gamla Lidingöbron rivas.  

Kontakt
Till toppen av sidan