Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lilla Lidingöbron öppnar nästa vår

Den ursprungliga planen var att öppna Lilla Lidingöbron för gående och cyklister under senare delen av 2021. Nu skjuts öppningen till våren 2022.

Brobygge med vatten runt omkring.

Foto: Bo Vading.

Svårare med leveranser

Under 2020 konstaterade vi att byggnationen skulle bli försenad och att gång- och cykelförbindelsen inte blir klar före årsskiftet 2021-2022. Trots pandemin har arbetet med att bygga bron pågått oavbrutet och personalen har inte drabbats av covid-19 i någon större utsträckning. Men problem med leveranser av material och resor över landsgränserna har gjort att den tidigare tidplanen inte håller.

Våren lämpligare tidpunkt

Tillsammans med entreprenören väljer vi nu att öppna bron för gående och cyklister under våren 2022 i stället för under vintern.

—Våren är en bättre årstid för att öppna bron. Då slipper vi också stressa för att bli klara mitt i vintern och säkrar att vi kan göra årstidsberoende arbeten som asfaltering. Gamla Lidingöbron klarar utan problem att tjäna som förbindelse för gående och cyklister en vinter till, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.

De arbeten som sedan återstår med att färdigställa järnvägsanläggningen kan fortsätta parallellt, även om vi väntar med att ta bort den gamla brons gång- och cykelgren.

Projektet klart i tid

Entreprenadtiden för att bygga Lilla Lidingöbron och montera ned den gamla bron kommer att hållas inom de fem år som gäller i kontraktet med entreprenören. Spårvägen beräknas att läggas över på den nya bron i början av 2023, därefter monteras Gamla Lidingöbron ned.

Kontakt
Till toppen av sidan