Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny påfart till gång- och cykelbron

Uppdaterad 23 september: På grund av tekniska problem vid monteringen av den temporära bron under helgen är datumet för broskiftet framflyttat till natten mellan 26 och 27 september.
En temporär broanslutning för gående och cyklister ska ersätta den nuvarande på Lidingösidan. Framkomligheten för dig som går eller cyklar över Gamla Lidingöbron blir under broskiftet något begränsad.

Inom kort ska landfästet till den nya bron börja byggas på Lidingö. För att komma åt att göra det måste den befintliga på- och avfarten för gående och cyklister rivas. Den ersätts av en temporär broanslutning som kommer att användas av gång- och cykeltrafikanter tills Lilla Lidingöbron står på plats.

Skiftet av broanslutning var planerat att ske natten mellan 21 och 22 september. På grund av tekniska problem under monteringen kunde inte den temporära bron sättas på plats. Nytt  datum är natten mot fredag 27 september.

När skiftet av bro sker blir framkomligheten över bron något sämre för gående och cyklister. Vakter kommer att finnas på plats och se till att alla som passerar kan komma över bron, även om det under själva skiftet kan bli en kort väntetid.

Först när den nya broanslutningen är på plats rivs den gamla.

Läs mer om projektet Lilla Lidingöbron 

 

Kontakt
Till toppen av sidan