Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Plan för Lilla Lidingöbrons landanslutning framtagen

Nu tas första steget för genomförandet av Lidingö brostrand. Det är landanslutningen av Lilla Lidingöbron som bland annat kräver lösningar för trafik och belysning för att passa med bron.

Idébild av Lidingö brostrand och Vindarnas tempel.

Nu har kommunstyrelsen fattat ett beslut som innebär att första etappen av projektet Lidingö brostrand kan inledas. Det handlar om brons anslutning till Islinge hamnväg och området runt landfästet. Planering och projektering pågår för ett genomförande 2021 – 2023, när Lilla Lidingöbron färdigställs.

- Målsättningen är att utveckla området både när det gäller trafikmiljö och miljön i övrigt för att bli välkomnande för trafikanter och även för att locka till besök och aktiviteter, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.

Islinge hamnväg kvarstår i sitt nuvarande läge men trottoar, kantsten och räcke renoveras och gatan får ny beläggning.

Cykelbanan från bron ansluter i en T-korsning för en trafiksäker lösning med bra tydlighet för alla trafikanter och en reducering av hastigheter över torget och i korsningen.

"Vindarnas tempel" bevaras

Den cirkelformade byggnad som i dag står på den gamla Lidingöbron, även kallad Vindarnas tempel, får en placering i brons förlängning på det torg som döps till Brogrenen. Byggnaden flyttas från gamla bron, renoveras och förses med belysning. Byggnadens syfte är väderskydd/väntkur, men där ska också finnas kulturhistorisk information om de olika Lidingöbroarna med fotografier på väggarna.

Belysningen anpassas kring torget och på byggnaden för att åstadkomma en välkomnande och säker plats. På brogrenen ska också ges plats för offentlig konst, som ska tas fram i samråd med lärande och kulturförvaltningen.

- Arbetet med den nya Lidingöbron fortskrider med kvalitet och kostnadseffektivitet som ledstjärna. En effektiv trafiklösning för både bilister, cyklister och fotgängare blir möjlig. Det är också glädjande att det mycket uppskattade kulturmärket Vindarnas tempel åter kommer att pryda Lidingöbrons fäste. Det lilla rundtemplet har blivit en viktig del av öns historia och bidrar till stadens trivsel, och var därför viktigt att bevara, säger Daniel Källenfors (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Kontakt
Till toppen av sidan